3. 3. 2021

Dnem 29.3.2021 zahájí firma INTOPL s.r.o realizaci stavebních a montážních prací. Jedná se o výstavbu plynovodů a přípojek klasickou pokládkou,

trháním a protahováním stávajícím potrubím. Práce budou probíhat v ulicích Hůlkova a Košařova.

Realizace je plánovaná v termínu od 29. 3. do 1.6.2021

 

Investor stavby: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

IČO: 60193492

Odpovědný pracovník: p. Ing. Vaclík 602 644 974 – TDI

petr.vaclik@ppdistribuce.cz

Zhotovitel stavby: INTOPL s.r.o.

Na Třebešíně 26, Praha 10

IČO: 28226151

Odpovědný pracovník: Štěpám Hais 734 373 279 -stavbyvedoucí,

rozpocty@intopl.cz

HUL-D102_koordinační situace 2

HUL-D101_koordinační situace 1

předání staveniště

HMG Košařova