Městská část Praha 19 je vlastníkem oplocení před budovou Zdravotního střediska na území Městské části Praha 19, tj. oplocení, které se nachází před budovou čp. 999 (ul. Bakovská) a čp. 764 (ul. Železnobrodská), to vše na pozemku parc. č. 869/3 v k. ú. Kbely.
Na základě usnesení č. 25/10/OT ze 7. Zasedání Rady MČ Praha 19 ze dne 16. 2. 2011 umožňuje zájemcům si pronajmout plotové pole pro reklamní účely podle níže uvedeného ceníku:

Ceník reklamních ploch (plotových polí) v ulici Bakovská a Železnobrodská platný od 23.02.2011.

Tyto reklamní plochy jsou určeny výhradně pro propagaci komerčních aktivit podnikatelů.
Plotové pole o rozměru 1 x 2 m pro umístění banneru 1,95 x 0,95 m.
• 1 měsíc 500,-Kč včetně DPH
• 3 měsíce 1 300,-Kč včetně DPH
• 6 měsíců 2 100,-Kč včetně DPH
• u plotových dílů (přednostní místa) 1-5 a 20-26 je příplatek + 10%
Banner si dodává nájemce sám a zůstává jeho majetkem, případně nabízíme i možnost grafického zpracování a tisku banneru (není v ceně). Montáž na plotový díl bezplatně zajistíme.
U banneru je nutné přesně dodržet rozměr!!! (1,95 x 0,95 m + oka po obvodu po 30 cm)
Úhrada v pokladně ÚMČ Praha 19 či účet 9021-2000932309/0800 (varibiální symbol bude dán každému nájemci zvlášť).
Kontakt pro umístění reklamy:
pí. Krupičková Eva, tel.: 284 08 08 28, ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 2. patro budovy
p. Michal Marel, tel.: 734 789 978, e-mail: Michal.Marel@kbely.mepnet.cz