Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Úřad městské části Praha 19
Kategorie:
Přidat do kalendáře:
Program:
  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z 10. a 11. mimořádného ZZMČ
  3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
  4. Stanovení mimořádných odměn
  5. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2021
  6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na parc. č. 2001, k.ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 19, s PREdistribuce, a.s.
  7. Schválení kupní smlouvy č. KP-4/2020 o prodeji pozemku parc. č. 1945/158, k. ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví T. E. Bleriot s.r.o. s T. E. Bleriot s. r. o.
  8. Diskuse, vystoupení občanů
  9. Závěr