1. Samospráva
  2. Volené orgány
  3. Zastupitelstvo MČ Praha 19

V komunálních volbách do zastupitelstev obcí konaných 23.09. – 24.09.2022 bylo ve volebním obvodu Městské části Praha 19 zvoleno 15 členné Zastupitelstvo městské části Praha 19.
Podrobnosti na volby.cz

Usnesení zastupitelstva Plán zasedání

Ilustrační obrázek

Žďárský Pavel

Starosta
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 676
Telefon: 284 08 08 24
Působnost
Bezpečnost, majetek, vztahy mezi MČ a hl. m. Prahou
Ilustrační obrázek

Ing. Olmr Vladimír

Místostarosta
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 650
Telefon: 284 08 08 64
Působnost
Životní prostředí, doprava, bytová politika, sport, územní plánování, IT
Ilustrační obrázek

Šestáková Ivana

Místostarostka
Členka Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 659
Telefon: 284 08 08 26
Působnost
Finance, školství, sociální politika, zdravotnictví, kultura, hasiči, spolky a neziskové organizace
Ilustrační obrázek

Ing. Petráň Radek

Místostarosta
(neuvolněný místostarosta)
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 627
Působnost
Školství, sport, IT
Ilustrační obrázek

Haniak Tomáš

Člen
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 626
 
Ilustrační obrázek

Kadlec Marian

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 618
 
Ilustrační obrázek

Ing. Blažek Petr

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 616
 
Ilustrační obrázek

Mgr. Liberda Aleš

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 650
 

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce