1. Samospráva
  2. Volené orgány
  3. Zastupitelstvo MČ Praha 19

V komunálních volbách v říjnu 2018 bylo v Městské části Praha 19 zvoleno 15 členné zastupitelstvo městské části, které zvolilo 14. 11. 2018 na 1. ustavujícím zastupitelstvu 5 člennou radu včetně starosty a 2 zástupců starosty.

Usnesení zastupitelstva Plán zasedání

Žďárský Pavel

Starosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 860
Telefon: 284 08 08 24
Působnost
Bezpečnost, majetek, vztahy mezi MČ a hl. m. Prahou

Ing. Olmr Vladimír

Místostarosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 804
Telefon: 284 08 08 64
Působnost
Životní prostředí, doprava, bytová politika, sport, územní plánování, IT

Šestáková Ivana

Místostarostka
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 808
Telefon: 284 08 08 26
Působnost
Finance, školství, sociální politika, zdravotnictví, kultura, hasiči, spolky a neziskové organizace

Ing. Petráň Radek

Místostarosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 752
Působnost
Školství, sport, IT

Biskup Leoš

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 713
Působnost
Doprava, bezpečnost, kultura

Ing. Šimek Miroslav

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 709
 

Ing. Pitra Pavel

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1653
 

Ing. Blažek Petr

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 720
 

Bělová Sylvia

Členka
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 680
 

Mgr. Liberda Aleš

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 650
 

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018