1. Samospráva
  2. Volené orgány
  3. Zastupitelstvo MČ Praha 19

V komunálních volbách do zastupitelstev obcí konaných 23.09. – 24.09.2022 bylo ve volebním obvodu Městské části Praha 19 zvoleno 15 členné Zastupitelstvo městské části Praha 19.
Podrobnosti na volby.cz

Usnesení zastupitelstva Plán zasedání

Žďárský Pavel

Starosta
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 676
Telefon: 284 08 08 24
Působnost
Bezpečnost, majetek, vztahy mezi MČ a hl. m. Prahou

Ing. Olmr Vladimír

Místostarosta
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 650
Telefon: 284 08 08 64
Působnost
Životní prostředí, doprava, bytová politika, sport, územní plánování, IT

Šestáková Ivana

Místostarostka
Členka Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 659
Telefon: 284 08 08 26
Působnost
Finance, školství, sociální politika, zdravotnictví, kultura, hasiči, spolky a neziskové organizace

Ing. Petráň Radek

Místostarosta
(neuvolněný místostarosta)
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 627
Působnost
Školství, sport, IT

Haniak Tomáš

Člen
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 626
 

Kadlec Marian

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 618
 

Ing. Blažek Petr

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 616
 

Bělová Sylvia

Členka
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 586
 

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce