Poptávka pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 19

Dovolujeme si vás požádat o zaslání nabídky týkající se pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 19.
Předmět zakázky
Pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 19 na 36 měsíců

Datum počátku pojištění – 4.6.2024 konec pojištění 3.6.2027

Podrobnější informace je možné získat : Zdeněk Illa tel: 284080829, e-mail : Illa.Zdenek@kbely.mepnet.cz

Vaše nabídky očekáváme do 7.5.2024 do 12:00 na adrese: Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9. Na obálku dopisu uveďte „Nabídka pojištění majetku a odpovědnosti – NEOTVÍRAT“.