NázevPopis

Bezpečnostní komise

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bezpečnostní (Usnesení č. 79/18/star.)

Bezpečnostní rada MČ Praha 19

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Bezpečnostní rada (Usnesení č. 56/18/star.)

Finanční výbor

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (14. 11. 2018) byl ustaven Finanční výbor (Usnesení č. 60/18/star.)

Komise BK Černé ubytovny

Na 24. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 11.10.2019 byla ustavena Komise BK Černé ubytovny (Usnesení č. 79/18/Star)

Komise bytová

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bytová (Usnesení č. 50/18/star.)

Komise dopravy

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise dopravy (Usnesení č. 47/18/star.)

Komise kultury

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise kultury  (Usnesení č. 53/18/star.)

Komise likvidační a škodní

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise likvidační a škodní (Usnesení č. 55/18/star.)

Komise otevírání obálek

Na 18. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.7.2019 byla ustavena Komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami.

Komise povodňová

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena povodňová komise (Usnesení č. 58/18/star.)

Komise pro kroniku a historii

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise pro kroniku a historii (Usnesení č. 54/18/star.)

Komise rozvoje kbelského hřbitova

Na 18. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.7.2019 byla ustavena Pracovní komise pro rozvoj kbelského hřbitova

Komise školství

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise školství (Usnesení č. 51/18/star.)

Komise sportu

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise sportu (Usnesení č. 52/18/star.)

Komise Sucho Kbely 2020–2025

Na 44. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 13.5.2020 byla ustavena Komise Sucho Kbely 2020–2025 (Usnesení č. 544/20/BŘ )

Komise výstavby a rozvoje

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise výstavby a rozvoje (Usnesení č. 49/18/star.)

Komise životního prostředí

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise životního prostředí (Usnesení č. 48/18/star.)

Kontrolní výbor

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (14. 11. 2018) byl ustaven Kontrolní výbor (Usnesení č. 59/18/star.)

Krizový štáb MČ Praha 19

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byl ustaven Krizový štáb (Usnesení č. 57/18/star.)

Pracovní skupina pro vakcinaci

Na 65. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.1.2021 byla ustavena Pracovní skupina pro vakcinaci (Usnesení č. 789/21/Star )

 

Preventivní skupina SENIOR

Na základě rozhodnutí starosty a předsedy Bezpečnostní komise (BK) Pavla Žďárského, projednaného a schváleného na zasedání BK Městské části Praha 19 dne 27. 10. 2017, informujeme kbelské občany o zřízení preventivní bezpečnostní skupiny SENIOR, jejíž aktivity jsou zaměřeny na prevenci kriminality páchané na seniorech (Usnesení č.  80/18/star.)