NázevPopis

Bezpečnostní komise

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise bezpečnostní (Usnesení č. 24/22/star.) Doplnění členů schváleno na 3. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 25.11.2022.

Bezpečnostní rada a krizový štáb MČ Praha 19

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Bezpečnostní rada a Krizový štáb MČ Praha 19 (Usnesení č. 23/22/star.)

Finanční výbor

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (19. 10. 2022) byl ustaven Finanční výbor 

Komise BK Černé ubytovny

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise BK Černé ubytovny (Usnesení č. 26/22/Star)

Komise bytová

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise bytová (Usnesení č. 18/22/star.)

Komise dopravy

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise dopravy (Usnesení č. 15/22/star.)

Komise kultury

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise kultury  (Usnesení č. 21/22/star.) Doplnění členů schváleno na 3. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 25.11.2022.

Komise likvidační a škodní

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise likvidační a škodní (Usnesení č. 70/22/star.)

Komise otevírání obálek s cenovými nabídkami

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami. Doplnění členů schváleno na 6. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 22.12.2022.

Komise povodňová

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena povodňová komise (Usnesení č. 25/22/star.)

Komise pro kroniku a historii

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise pro kroniku a historii (Usnesení č. 22/22/star.)

Komise školství

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise školství (Usnesení č. 19/22/star.)

Komise sportu

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise sportu (Usnesení č. 20/22/star.)

Komise výstavby a rozvoje

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise výstavby a rozvoje (Usnesení č. 17/22/star.) Doplnění členů schváleno na 4. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19 dne 5.12.2022

Komise životního prostředí

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Komise životního prostředí (Usnesení č. 16/22/star.)

Kontrolní výbor

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (19. 10. 2022) byl ustaven Kontrolní výbor

Preventivní skupina SENIOR

Na základě rozhodnutí starosty a předsedy Bezpečnostní komise (BK) Pavla Žďárského, projednaného a schváleného na zasedání BK Městské části Praha 19 dne 27. 10. 2017, informujeme kbelské občany o zřízení preventivní bezpečnostní skupiny SENIOR, jejíž aktivity jsou zaměřeny na prevenci kriminality páchané na seniorech (Usnesení č.  80/18/star.) Pro volební období 2022 – 2026 (Usnesení č. 28/22/OT)