Kategorie Název Zveřejněno od
Opatření obecné povahy Omezení vjezdu nákladních automobilů nad 12 t v hl. m. Praze
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Škoda, RZ: 2SU3007
veřejná vyhláška Úprava provozu NN 7384 v Praze 18
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Mercedes, RZ: 6P23616
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Škoda, RZ: 8AR7363
Volby Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky
Oznámení II. kolo volby prezidenta ČR - informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schrá
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu - doplnění dodatkové tabulky E13 - na komunikaci NN7384 v k.ú. Letňany
Rozhodnutí Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - "Polyfunkční objekt Vinoř" na p.p.č. 1577/11 a 1576/1 v k.ú. Vinoř
Výběrová řízení Vývěrové řízení - odborný referent nebytového hospodářství, investiční referent
Dražební vyhlášky Dražební vyhláška
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Volkswagen, RZ: 3SE6280
Výběrová řízení Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "pracovník sociálně-právní ochrany dětí"
Oznámení Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta ČR
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Peugeot, RZ: 7S01466
Rozpočet a hospodaření obce Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria MČ Praha 19 na rok 2023
informace Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Oznámení Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Volby Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Oznámení Oznámení o zveřejnění Záverečného účtu MČ Praha 19 za rok 2021
Rozpočet a hospodaření obce Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "TJ Sokol Kbely"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "KRC CoByDup, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - ŠAKAL Kbely, z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - Spartak Kbely z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "KRC CoByDup, z.s."