Kategorie Název Zveřejněno od
Záměr Záměr pronajmout p.p.č. 175/9 k.ú. Kbely, pod garáží ev. č. 21, při ul. Železnobrodská, paní MUDr. E. Palmové a paní H. Masopust
Záměr Záměr pronajmout p.p.č. 1881 k.ú. Kbely pod garáží bez č.p./č.e. při ul. Košařova paní Ing. J. Danielové
Záměr Záměr pronajmout byt č. 2, o velikosti 3+1, přízemí, Katusická 666, Praha 9 - Kbely
Záměr Záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v 1. NP čp. 668 ul. Katusická společnosti SCARABEUS Trade, s.r.o.
Záměr Záměr pronajmout p.p.č. 1752/1, 1752/2, 1752/3 a 1752/4 k.ú. Kbely společnosti OMV Česká republika, s.r.o.
Záměr Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v 1. NP Zdravotního střediska společnosti Mediclinic, a.s.
Rozhodnutí Povolení k vypouštění vyčištěných městských odpadních vod z ČOV Kbely do Vinořského potoka
Rozhodnutí Povolení změny stavby vodního díla čistírny odpadních vod: Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 9, k.ú. Kbely a
zjišťovací řízení Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 - 2027
Oznámení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 31.5.2022, ul .Ledečská
veřejná vyhláška Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu ÚP HMP (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů ÚP HMP (Metropo
Výběrová řízení Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "pracovník sociálně-právní ochrany dětí"
Rozpočet a hospodaření obce Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu
Rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
Zastupitelstvo Termíny ZZMČ pro r. 2022
Oznámení Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2020
Ceník Kbelský hřbitov - ceník služeb na dlouhodobý pronájem hrobového místa platný od 21.6.2021
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "TJ Sokol Kbely"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "KRC CoByDup, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - ŠAKAL Kbely, z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - Spartak Kbely z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "KRC CoByDup, z.s."