Kategorie Název Zveřejněno od
Oznámení Zápis o výsledku voleb do ZMČ Praha 19
veřejná vyhláška Změna stavby před dokončením - "Novostavba RD ve Kbelích na parc. č. 1948/43" Praha, Kbely, Ponikelská
Oznámení Milostivé léto II.
Záměr Záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí domu čp. 244 Toužimská, Praha - Kbely, spolku Junák - český skaut stř. Athabaska Pr
Záměr Záměr pronajmout byt. č. 6, o velikosti 2+1, Luštěnická 719, Praha 9 - Kbely
veřejná vyhláška Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14 - OVP Z 3194/14 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP
Výběrová řízení Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "pracovník sociálně-právní ochrany dětí"
Oznámení Oznámení o zveřejnění Záverečného účtu MČ Praha 19 za rok 2021
Rozpočet a hospodaření obce Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu
Rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "TJ Sokol Kbely"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "KRC CoByDup, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - ŠAKAL Kbely, z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - Spartak Kbely z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "KRC CoByDup, z.s."