Kategorie Název Zveřejněno od
veřejná vyhláška Schválení stavebního záměru na stavbu: "Změna zdroje tepla a ohřevu TV Rožďalovická 635/8, Praha 19-Kbely, včetně prodloužení pl
veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby "Areálový teplovod a objektové předávací směšovací stanice (OPSS), Rožďalovická 635/8, Praha 19-Kbe
Záměr Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v domě č.p. 244 (pod adresou Toužimská 244), postaveném na p.p.č. 867/1, k.ú. Kbely
veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 ZÚR HMP a VVURÚ
Oznámení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.6.2024, ul. Borovnická 334, 836, 490, 390, Mladějovská 334, Rovenská 390
Záměr Záměr pronajmout p.p.č. 175/6, k.ú. Kbely, pod garáží, bez čp/če, při ul. Železnobrodská, paní D.P. a panu Č.M.
Záměr Záměr pronajmout p.p.č. 780/5, k.ú. Kbely, pod garáží, bez čp/če, při ul. Svijanská, panu K.Č.
Záměr Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v levé části křídla v 1. NP Polikliniky Kbely společnosti Crystaldent s.r.o.
Záměr Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání ve 2. NP Polikliniky Kbely společnosti VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
Volby Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3575/00 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Opatření Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 14. 5. 2024
Výběrová řízení Výběrové řízení - referent odboru správy majetku
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. 3544812/24/2000-11530-805747, daň z nemovitých věcí na rok 2024
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3006/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3230 vlny 15 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3087 vlny 10 ÚP SÚ HMP
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00 ÚP SÚ HMP
Volby Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Volby Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Renault, RZ: 2AH7977
Volby Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. BMW, RZ: 3AC5788
Rozpočet a hospodaření obce Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu
Výzva Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - zn. Citroën, RZ: 3AF3032
Zastupitelstvo Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2024
Oznámení Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2022
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "TJ Sokol Kbely"