Kategorie Název Zveřejněno od
Výběrová řízení Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "pracovník sociálně-právní ochrany dětí"
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Budovotelská v MČ Praha-Satalice v úseku Trabantská - Před tratí
informace Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Opatření obecné povahy Omezení vjezdu nákladních aut nad 12 tun - návrh OOP
informace "PDP Horního a středního Labe 2022 - 2027" - návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP
Záměr Záměr pronajmout p.p.č. 2127/2, k.ú. Kbely, Ministerstvu obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oznámení Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Změna pro Kbely
Rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany SPOLEČNĚ pro Kbely
Rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov
Rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany OK-19
Rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany ANO 2011
Dražební vyhlášky Dražební vyhláška sp. zn. 140 EX 00162/19-145
Zastupitelstvo Změna termínu konání 19. ZZMČ - 14.9.2022 od 17 hodin v Lidovém domě
Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 151 DDr 008/2022-2
Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 151 EX 165/22-201
Oznámení Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do ZO konané ve dnech 23. a 24. září 2022
veřejná vyhláška Návrh změny vlny 09 - Z 3027/09 ÚP SÚ HMP
Oznámení Oznámení o zveřejnění Záverečného účtu MČ Praha 19 za rok 2021
Usnesení Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 19 pro volební období 2022 - 2026
Dražební vyhlášky Veřejná dražební vyhláška 220 EX 1630/05-1031
Oznámení Informace Pražské teplárenské a.s. o letních odstávkách pro rok 2022
Rozpočet a hospodaření obce Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření MČ Praha 19 na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu
Rozhodnutí Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "TJ Sokol Kbely"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "KRC CoByDup, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2021 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - ŠAKAL Kbely, z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - Spartak Kbely z.s.
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "SK Kbely, z.s."
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Cestička, spolek"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "Charita Neratovice"
Smlouva Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2020 - "KRC CoByDup, z.s."