Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
tel.: 840 111 112

www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/

ODTAH VOZIDLA PŘI HAVÁRII NA VODOVODNÍ ČI KANALIZAČNÍ SÍTI HRADÍ PVK
Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla na zákaznické lince PVK 840111112 a 601 274 274 nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy, tel. 267 002 662.
Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů a provozní doby naleznete na webu Správy služeb: http://www.sshmp.cz/cs/oddeleni-spravy-parkovist.

Ilustrační obrázek V případě výpadku topení, nebo ohřevu teplé vody v bytových domech, které spravuje MČ Praha 19, kontaktujte

Dispečink tel. 235 300 600, který je obsluhován 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Ilustrační obrázek


Pražská energetika a.s.,
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
tel.: 800 823 823

Pražská plynárenská a.s.,
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: 1239

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink THMP
na bezplatné lince 800 40 40 60 či na poruchyvo@thmp.cz
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení a další informace naleznete na stránkách https://skenujprahu.cz/prahasviti/ a na www.facebook.com/prahasviti/
Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.

Technická správa komunikací
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Tel.: 257 015 611

Stránka pro nahlášení: https://www.tsk-praha.cz/zavady/