Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
tel.: 840 111 112

www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/

ODTAH VOZIDLA PŘI HAVÁRII NA VODOVODNÍ ČI KANALIZAČNÍ SÍTI HRADÍ PVK
Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla na zákaznické lince PVK 840111112 a 601 274 274 nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy, tel. 267 002 662.
Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů a provozní doby naleznete na webu Správy služeb: http://www.sshmp.cz/cs/oddeleni-spravy-parkovist.

V případě výpadku topení v bytových domech, které jsou ve správě MČ Praha 19:

u bytových domů:

Toužimská 661, 662, 663, 686, 687
Katusická 664, 665, 666, 667, 668, 669,
Chotětovská 688, 689, 690
Katusická 694, 695, 696, 680,681,682,683, 684
Lužanská 685, 704, 705
Radvanická 697
Novákovo náměstí 691, 692, 693,701, 702, 703

kontaktujte: p. Jaroslava Řezáče tel: 724 264 963
Mgr. Radka Rozsypala tel: 722 963 392

u bytových domů:

Rožďalovická 634, 635
Domousnická 642, 643
Toužimská 656, 657
Jilemnická 655, 670, 671, 672
Luštěnická 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
Katusická 712

zkontrolujte webové stránky Pražské teplárenské , a.s.
www.ptas.cz/odstavky-a-poruchy/

teprve v případě, že není hlášena havárie ani porucha volejte tato telefonní čísla:

p. Jaroslav Řezáč tel: 724 264 963
Mgr. Radek Rozsypal tel: 722 963 392


Pražská energetika a.s.,
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
tel.: 800 823 823

Pražská plynárenská a.s.,
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: 1239

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink THMP
na bezplatné lince 800 40 40 60 či na poruchyvo@thmp.cz
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení a další informace naleznete na stránkách https://skenujprahu.cz/prahasviti/ a na www.facebook.com/prahasviti/
Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.

Technická správa komunikací
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Tel.: 257 015 611

Stránka pro nahlášení: https://www.tsk-praha.cz/zavady/