Zpravodaj Městské části Praha 19 "KBELÁK"

zdarma

vydává MČ Praha 19 - Kbely, Semilská 43/1, 197 00 Praha - Kbely, IČO: 00231304,

evidenční číslo MK ČR E 16283

vychází jako nepravidelný dvouměsíčník

náklad 3250 výtisků

distribuce do všech domácností ve Kbelích

redakční rada:

P. Žďárský, Ing. V. Olmr, I. Šestáková, L. Biskup, JUDr. J. Nykles


Příjem inzerce:


Osobně: Michal Marel, Albrechtická 825, 1. patro, tel: +420 734 789 978

Elektronicky:

objednávka inzerce (podklady a objednávku odešlete elektronickým formulářem níže)


Uvádějte prosím přesně své kontakty a fakturační údaje, jinak nebude moci být inzerát zveřejněn.


Grafik: Michal Marel, tel.:+420 734 789 978


Platební podmínky: platba v hotovosti na pokladně úřadu, nebo převodem na účet (Inzerce bude zveřejněna po uhrazení celé částky)

Uvádějte prosím přesně své kontakty a fakturační údaje!


Podklady v elektronické podobě, ve formátu PDF s ořezovými značkami a vloženými fonty (takzvané tiskové PDF).

Nebude-li PDF odpovídat požadovaným parametrům, není zaručena kvalita tisku.

V případě obrázku kvalitní foto v JPG, BMP, TIF.

V případě, že dodaný materiál nebude odpovídat požadavkům, nemůže být uveřejněn !!!

Žádost o neuveřejnění inzerce s konkurenční tematikou nebo obsahem na téže a nebo protilehlé straně nemůžeme, vzhledem k technologii tisku dodržet.

Nezveřejňujeme články a reklamy politických stran, hnutí a sdružení, ani reklamy s rasovou, národnostní a náboženskou tématikou.

Uzávěrka Kbeláku číslo 95. bude 9. 6. 2024 (vyjde 1. 7. 2024). Prosíme o dodání podkladů nejpozději k tomuto datu.

Formulář pro inzerci naleznete níže na této stránce

Ceny a podmínky inzerce v informačním listě Kbelák

1 celá strana  A4 3.920,- Kč s DPH za zveřejnění v jednom čísle

1/2  strany A4 2.210,- Kč s DPH za zveřejnění v jednom čísle

1/4  strany A4 1190,- Kč s DPH za zveřejnění v jednom čísle

1/8 strany A4 790,- Kč s DPH za zveřejnění v jednom čísle

Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, poskytne se mu sleva 10%, při předplacení na 3 čísla je sleva 5%.

Řádková inzerce

Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze strany A4 za 390,- Kč včetně DPH

ilustrační obrázek časopisu Kbelák

 

Formulář pro příjem inzerce

V případě soukromé osoby, ponechte pole prázdné.
V případě soukromé osoby, ponechte pole prázdné.
V případě soukromé osoby, ponechte pole prázdné.
Kliknutím nebo přetažením souborů do této oblasti nahrajete. Lze nahrát až 10 souborů
Klikněte zde a přetáhněte sem soubory, které chcete přiložit
Doplňte text řádkové inzerce, nebo Vaši poznámku