1. Samospráva
  2. Volené orgány
  3. Rada MČ Praha 19

V komunálních volbách v říjnu 2018 bylo v Městské části Praha 19 zvoleno 15 členné zastupitelstvo městské části, které zvolilo 14. 11. 2018 na 1. ustavujícím zastupitelstvu 5 člennou radu včetně starosty a 2 místostarostů.

Žďárský Pavel

Starosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 860
Telefon: 284 08 08 24
Působnost
Bezpečnost, majetek, vztahy mezi MČ a hl. m. Prahou

Ing. Olmr Vladimír

Místostarosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 804
Telefon: 284 08 08 64
Působnost
Životní prostředí, doprava, bytová politika, sport, územní plánování, IT

Šestáková Ivana

Místostarostka
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 808
Telefon: 284 08 08 26
Působnost
Finance, školství, sociální politika, zdravotnictví, kultura, hasiči, spolky a neziskové organizace

Ing. Petráň Radek

Místostarosta
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 752
Působnost
Školství, sport, IT

Biskup Leoš

Člen
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 713
Působnost
Doprava, bezpečnost, kultura

Všechny zprávy o činnosti rady ke stažení jsou ve formátu PDF.

Zprávy o činnosti rady