1. Samospráva
  2. Volené orgány
  3. Rada MČ Praha 19

V komunálních volbách v září 2022 bylo v Městské části Praha 19 zvoleno 15 členné zastupitelstvo městské části, které zvolilo 19. 10. 2022 na 1. ustavujícím zastupitelstvu 5 člennou radu včetně starosty a 3 místostarostů.

Ilustrační obrázek

Žďárský Pavel

Starosta
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 676
Telefon: 284 08 08 24
Působnost
Bezpečnost, majetek, vztahy mezi MČ a hl. m. Prahou
Ilustrační obrázek

Ing. Olmr Vladimír

Místostarosta
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 650
Telefon: 284 08 08 64
Působnost
Životní prostředí, doprava, bytová politika, sport, územní plánování, IT
Ilustrační obrázek

Šestáková Ivana

Místostarostka
Členka Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 659
Telefon: 284 08 08 26
Působnost
Finance, školství, sociální politika, zdravotnictví, kultura, hasiči, spolky a neziskové organizace
Ilustrační obrázek

Ing. Petráň Radek

Místostarosta
(neuvolněný místostarosta)
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 627
Působnost
Školství, sport, IT
Ilustrační obrázek

Haniak Tomáš

Člen
Člen Rady Městské části Praha 19
SNK: Kbely náš domov
Polit. přísl.: BEZPP
Počet hlasů: 1 626
 

Všechny zprávy o činnosti rady ke stažení jsou ve formátu PDF.

Zprávy o činnosti rady