1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 68
fax: 284 08 08 69
2. patro vpravo

Bytová politika, nájemní smlouvy – bytové a nebytové prostory, opravy, rekonstrukce a údržba bytového a nebytového fondu, předpis plateb a kontrola nájemného, evidence a pronájem pozemků, evidence majetku, věcná břemena, investiční výstavba.

 V případě výpadku topení zkontrolujte webové stránky Pražské teplárenské , a.s.
www.ptas.cz/odstavky-a-poruchy/

teprve v případě, že není hlášena havárie ani porucha volejte tato telefonní čísla:

+420 703 141 831 – pí. Monika Havelková

+420 724 264 963 – p. Řezáč

V případě, že neteče voda zkontrolujte webové stránky PVK, a.s.

teprve v případě, že není hlášena havárie ani porucha volejte tato telefonní čísla:

+420 775 590 152 – p. Petr Beneš

+420 703 141 831 – pí. Monika Havelková