1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 68
fax: 284 08 08 69
2. patro vpravo

Bytová politika, nájemní smlouvy – bytové a nebytové prostory, opravy, rekonstrukce a údržba bytového a nebytového fondu, předpis plateb a kontrola nájemného, evidence a pronájem pozemků, evidence majetku, věcná břemena, investiční výstavba.

V případě výpadku topení, nebo ohřevu teplé vody v bytových domech, které spravuje MČ Praha 19, kontaktujte Dispečink tel. 235 300 600, který je obsluhován 7 dní v týdnu 24 hodin denně.


V případě, že neteče voda zkontrolujte webové stránky PVK, a.s.

teprve v případě, že není hlášena havárie ani porucha volejte tato telefonní čísla:

+420 775 590 152 – p. Petr Beneš

+420 703 141 831 – pí. Monika Havelková