1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 68
fax: 284 08 08 69
2. patro vpravo

Bytová politika, nájemní smlouvy – bytové a nebytové prostory, opravy, rekonstrukce a údržba bytového a nebytového fondu, předpis plateb a kontrola nájemného, evidence a pronájem pozemků, evidence majetku, věcná břemena, investiční výstavba.

V případě výpadku topení ve správě MČ Praha 19:

u bytových domů:

Toužimská 661, 662, 663, 686, 687
Katusická 664, 665, 666, 667, 668, 669,
Chotětovská 688, 689, 690
Katusická 694, 695, 696, 680,681,682,683, 684
Lužanská 685, 704, 705
Radvanická 697
Novákovo náměstí 691, 692, 693,701, 702, 703

kontaktujte: p. Jaroslava Řezáče tel: 724 264 963
Mgr. Radka Rozsypala tel: 722 963 392

u bytových domů:

Rožďalovická 634, 635
Domousnická 642, 643
Toužimská 656, 657
Jilemnická 655, 670, 671, 672
Luštěnická 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
Katusická 712

zkontrolujte webové stránky Pražské teplárenské , a.s.
www.ptas.cz/odstavky-a-poruchy/

teprve v případě, že není hlášena havárie ani porucha volejte tato telefonní čísla:

p. Jaroslav Řezáč tel: 724 264 963
Mgr. Radek Rozsypal tel: 722 963 392


V případě, že neteče voda zkontrolujte webové stránky PVK, a.s.

teprve v případě, že není hlášena havárie ani porucha volejte tato telefonní čísla:

+420 775 590 152 – p. Petr Beneš

+420 703 141 831 – pí. Monika Havelková