Logo "Otevřená data" s odkazem na otevřená data


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a jejich stanovená struktura dle Vyhlášky 442/2006 Sb.

ze dne 31. srpna 2006 a Zveřejnění rozpočtu a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Změna: 416/2008 Sb.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 19
Název (ID) datové schránky ji9buvp
IČO: 00231304

Česká pošta  upozorňuje, že služba Poštovní datová zpráva není určena k zasílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení. Takové jednání je v rozporu s obchodními podmínkami služby, a zároveň se jedná o přestupek, za který hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 10.000,- Kč a podnikajícím fyzickým osobám či právnickým osobám pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.

Vznik městských částí navazuje historicky na vznik obcí, které mají oporu v zákoně – vznikají tedy ze zákona a jsou v tomto zákoně vyjmenovány. V zákoně o obcích je jmenována hlavní město Praha, a zákonem č. 418/1990 Sb. bylo Praze umožněno rozčlenit se na „městské části a vlastním zákonem – Statutem upravit si kolik a jak velké tyto městské části budou. Statutem pak bylo vyjmenováno 57 městských částí se samostatnou právní subjektivitou mezi nimi i Městská část Praha – Kbely. V roce 2000 pak následuje nový zákon o obcích a hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a logicky následuje i úprava Statutu, kde je městská část Praha – Kbely povýšena jako centrum správního obvodu pro výkon přenesené působnosti pro městské části Kbely, Čakovice, Vinoř, Satalice a nový název naší městské části od 1. 1. 2002 je Městská část Praha 19. Od 1. 11. 2007 však Čakovice spadají pod Městskou část Praha 18. Důvod vzniku obcí a městských částí opět sahá do historie a dává možnost občanům dané lokality spravovat si věci sami – přeneseně přes své zastupitele a dále dává možnost státu delegovat některé pravomoci na obec a následně na městkou část a to je výkon státní správy – úřady, které výkon přenesené působnosti vykonávají.

Posláním Městské části Praha 19 je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

  • Starosta: Pavel Žďárský
  • 1. místostarosta: Ing. Vladimír Olmr
  • 2. místostarosta: Ivana Šestáková
  • 3. místostarosta: Ing. Radek Petráň
  • Tajemník úřadu MČ: JUDr. Josef Nykles
  • Sekretariát: Hana Růžková

Organizační řád + schéma – schváleno Radou MČ Praha 19 dne 1. 2. 2023 na návrh tajemníka Úřadu městské části Praha 19, usnesením č. 152/23/Taj.  na svém 8. zasedání.
(PDF – 2,64 MB (2 777 562 bajtů))


Příspěvkové organizace

Městská část Praha 19 je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

Základní škola

http://www.skola-kbely.cz/
Albrechtická 732,
Praha 19 – Kbely, 197 00
IČO: 613 847 80
Telefon: +420 286 852 209
ředitel: Mgr. Eva Kulichová
E-mail: kulichova@skola-kbely.cz

Mateřské školy

Mateřská škola Letců,
http://www.mskbely.cz/
Letců 731
Praha 19 – Kbely, 197 00
IČO: 709 202 90
Telefon: +420 286 852 013
ředitel: Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS.
E-mail: reditel@msletcu.cz
———————————-
Mateřská škola Albrechtická,
http://www.msalbrechticka.cz
Albrechtická 598/2
Praha 19 – Kbely, 197 00
IČO: 712 943 68
Telefon: +420 283 883 237
Ředitelka: Mgr. Pavla MuchkováE-mail: mailto:reditelka@msalbrechticka.cz


Kbelská sportovní,
Semilská 43/1
Praha 19 – Kbely, 197 00
IČO: 18016669
Ředitel: Ing. Radek PetráňPetran.Radek@kbely.mepnet.cz

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely
197 00
ústředna: 284080811
GPS souřadnice: 50.1336984, 14.5472049
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Kancelář Starosty
Odbor Tajemníka
Odbor Občansko-správní
Odbor Živnostenský
Odbor Ekonomický
Odbor Majetku
Pracoviště CzechPoint
Podatelna

Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Železnobrodská 764
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Sociálních Věcí a Zdravotnictví

DOČASNÉ PŘESUNUTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ je dočasně přesunut z adresy Železnobrodská 764, na adresu Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely.

Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Albrechtická 825/4 (vchod z ulice Železnobrodská)
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Výstavby
Odbor Životního Prostředí a Dopravy

4.1 Kontaktní spojení:

sídlo:
Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 97

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

sídlo:
Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 97

4.3 Úřední hodiny:

Úřední hodiny úřadu, Semilská 43/1

Na dobu stanovené úřední hodiny si můžete telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na jiném jednání mimo své pracoviště. Kontakty na příslušné pracovníky viz telefonní seznam.

V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 30 minut před začátkem polední přestávky, nebo 30 minut před koncem pracovní doby.

PO 8:00 – 11:30 13:00 – 17:30
ÚT 8:00 – 11:30
ST 8:00 – 11:30 13:00 – 17:30
ČT 8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

Níže uvádíme úřední hodiny specializovaných pracovišť

MATRIKA

Vzhledem k vysokému zájmu o uzavření sňatků v úterý a ve čtvrtek, jsme nuceni upravit úřední hodiny na matrice:

PO 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 11:00   svatby
ST 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ČT 8:00 – 11:00   svatby
  svatby

OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY

Vážení klienti, prosíme vás, abyste v maximální možné míře pro obstarání občanského průkazu nebo cestovního dokladu využili jednoduché internetové objednání v našem rezervačním systému

Objednat se prostřednictvím internetu vám také mohou zajistit pracovnice podatelny při vaší osobní návštěvě ÚMČ Praha 19. Na základě internetového objednání budete odbaveni přednostně bez čekání a v čase, který si sami zvolíte.

Dovolujeme si zároveň upozornit, že klienti objednaní prostřednictvím internetu mají vždy přednost před neobjednanými. Zejména v období dovolených, při zvýšeném zájmu o cestovní doklady nelze zaručit, že příslušná přepážka stihne odbavit i neobjednané klienty. Děkujeme za pochopení.

4.4 Telefonní čísla

ústředna : 284080811
Konkrétní telefonní čísla a e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky naleznete pod danými odbory a telefonní čísla i na stránce kontakty

4.5 Čísla faxu

fax: 284080815

4.6 Adresa internetové stránky

www.praha19.cz

adresa IPv4: 81.95.108.243
IPv6 Compressed: ::ffff:515f:6cf3
IPv6 Expanded (Shortened): 0:0:0:0:0:ffff:515f:6cf3
IPv6 Expanded: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:515f:6cf3

Ilustrační obrázek

Informace dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. prosince 2013 č. 982
Doménové jméno www.praha19.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.
Doménové jméno www.praha-kbely.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.
SSL Report: www.praha19.cz (81.95.108.243)
malware and security checker
www.praha19.cz WhoIS Info
www.praha19.cz DNS Info
Server Software: nginx
Hosting Company: Prague
Robots.txt: Found
Sitemap.xml: Found

4.7 Adresa elektronické podatelny

Elektronická podatelna Praha 19

podatelna@kbely.mepnet.cz

4.8 Další elektronické adresy

e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky pod danými odbory a na stránce kontakty


Název (ID) datové schránky
ji9buvp


Otevřená data
Od 1. 2. 2022 musí státní orgány, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností publikovat úřední desky jako otevřená data (zákon č. 261/2021 Sb.).

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků):
číslo účtu: 9021-2000932309/0800

Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky:
číslo účtu: 19-2000932309/0800

Fakturační údaje:

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely
19700
IČ: 00231304
DIČ:CZ00231304

00231304

CZ00231304

Ceník a pravidla inzertních spotů v Kbely TV


8.2 Rozpočet

Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý a aktuální rok

2022
Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2022 – zveřejněno 16. 12. 2021
Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu MČ Praha 19 na rok 2022 – zveřejněno 10. 3. 2022

Schválený rozpočet a rozpočtový výhled MČ Praha 19 na rok 2022 – zveřejněno 6. 4. 2022

Rozpočtová opatření duben 2022 – zveřejněno 2. 5. 2022
Rozpočtová opatření květen 2022 – zveřejněno 3. 6. 2022
Rozpočtová opatření červen 2022 – zveřejněno 1. 7. 2022
Rozpočtová opatření září 2022 – zveřejněno 4. 10. 2022
Rozpočtová opatření říjen 2022 – zveřejněno 8. 11. 2022
Rozpočtová opatření listopad 2022 – zveřejněno 6. 12. 2022
Rozpočtová opatření prosinec 2022 – zveřejněno 6. 1. 2023

2023
Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2023 – zveřejněno 15. 12. 2022
Návrh rozpočtu MČ Praha 19 a rozpočtového výhledu na rok 2023 – zveřejněno 6. 3. 2023

Schválený rozpočet a rozpočtový výhled MČ Praha 19 na rok 2023 – zveřejněno 12. 4. 2023

Rozpočtová opatření březen 2023 – zveřejněno 12. 4. 2023
Rozpočtová opatření duben 2023 – zveřejněno 4. 5. 2023
Rozpočtová opatření květen 2023 – zveřejněno 1. 6. 2023
Rozpočtová opatření červen 2023 – zveřejněno 14. 7. 2023
Rozpočtová opatření červenec 2023 – zveřejněno 2. 8. 2023
Rozpočtová opatření září 2023 – zveřejněno 2. 10. 2023
Rozpočtová opatření říjen 2023 – zveřejněno 7. 11. 2023
Rozpočtová opatření listopad 2023 – zveřejněno 4. 12. 2023
Rozpočtová opatření prosinec 2023 – zveřejněno 8. 1. 2024

2024

Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2024 – zveřejněno 8. 1. 2024
Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu MČ Praha 19 na rok 2024 – zveřejněno 1. 3. 2024
Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu MČ Praha 19 na rok 2024 Tabulky – zveřejněno 1. 3. 2024
Schválený rozpočet a rozpočtový výhled MČ Praha 19 na rok 2024 – zveřejněno 27. 3. 2024
Schválený rozpočet a rozpočtový výhled MČ Praha 19 na rok 2024 Tabulky – zveřejněno 27. 3. 2024

Rozpočtová opatření duben 2024 – zveřejněno 3. 5. 2024
Rozpočtová opatření červen 2024 – zveřejněno 15. 7. 2024

8.3 Závěrečný účet

Závěrečný účet MČ Praha 19 za rok 2016
Návrh závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2017
Závěrečný účet MČ Praha 19 za rok 2017
Návrh závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2018 – zveřejněno 7. 6. 2019
Závěrečný účet MČ Praha 19 za rok 2018 – zveřejněno 1. 7. 2019
Návrh závěrečného účtu za 2019 – zveřejněno 2. 6. 2020
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2019 – zveřejněno 29. 6. 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 – zveřejněno 7. 6. 2021
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2020 – zveřejněno 8. 7. 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 – zveřejněno 9. 6. 2022
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2021 – zveřejněno 1. 7. 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 – zveřejněno 7. 6. 2023
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2022 – zveřejněno 29. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 – zveřejněno 29. 5. 2024
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2023 – zveřejněno 15. 7. 2024

 

8.4 Rozpočty příspěvkových organizací

Rozpočet Kbelská sportovní 2023 a rozpočtový výhled 2024 a 2025

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

seznamy hlavních dokumentů viz bod 8.1

licenční smlouva viz bod 16

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace včetně poskytnutých informací jsou uvedeny pod odkazem „Výroční zpráva“ vždy k danému roku, viz bod 17.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky

Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb.
Evidence osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR


V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Úřad městské části Praha 19 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledku kontrolní činnosti.

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – INFORMACE O KONTROLÁCH


Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY – INFORMACE DLE USTANOVENÍ § 30 ODST.1 PÍSM. F) ZÁKONA Č. 201/2012 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městské části Praha 19 podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat do podatelny, která zajistí další postup dle zákona.

Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném odboru nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního i elektronického zařízení.

1. Písemně:

poštou:

Městská část Praha 19, (popř. příslušný odbor, kterému je podání adresováno),
Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

Osobně:

Podatelna Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

2. Elektronicky:
prostřednictvím e-podatelny
(vždy u žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat.

Opravný prostředek lze podat písemně a to:
Poštou na adresu úřadu:
Městská část Praha 19, příslušný odbor, Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu elektronické podatelny.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

(způsob a místo, kde lze formuláře získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně úřadu MČ Praha 19, nebo z těchto stránek na stránce příslušného odboru v sekci ke stažení.

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí – http://portal.mpsv.cz/forms/
Formuláře na státní správa.cz – http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
Form.cz – archiv formulářů na českém internetu – http://www.form.cz/

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Řešení životních situací na www.praha19.cz
Portál veřejné správy České republiky – www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz
Magistrát hl.m.Prahy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městská část Praha 19 jedná a rozhoduje

14.2 Vydané právní předpisy

nevydán žádný právní předpis

Městská část Praha 19 nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení. (viz. § 89 odst. 3 zákon č. 131/2000)


Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

15.1 Sazebník úhrad

sazebník úhrad
za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy).

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížností.
Usnesení MHMP 8/2018 č. j. 1031234/2018

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Městskou částí Praha 19 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.