Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a jejich stanovená struktura dle Vyhlášky 442/2006 Sb.
ze dne 31. srpna 2006 a Zveřejnění rozpočtu a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Změna: 416/2008 Sb.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 19
Název (ID) datové schránky ji9buvp
IČO: 00231304

Česká pošta  upozorňuje, že služba Poštovní datová zpráva není určena k zasílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení. Takové jednání je v rozporu s obchodními podmínkami služby, a zároveň se jedná o přestupek, za který hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 10.000,- Kč a podnikajícím fyzickým osobám či právnickým osobám pokuta až do výše 10.000.000,- Kč.

Vznik městských částí navazuje historicky na vznik obcí, které mají oporu v zákoně – vznikají tedy ze zákona a jsou v tomto zákoně vyjmenovány. V zákoně o obcích je jmenována hlavní město Praha, a zákonem č. 418/1990 Sb. bylo Praze umožněno rozčlenit se na „městské části a vlastním zákonem – Statutem upravit si kolik a jak velké tyto městské části budou. Statutem pak bylo vyjmenováno 57 městských částí se samostatnou právní subjektivitou mezi nimi i Městská část Praha – Kbely. V roce 2000 pak následuje nový zákon o obcích a hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a logicky následuje i úprava Statutu, kde je městská část Praha – Kbely povýšena jako centrum správního obvodu pro výkon přenesené působnosti pro městské části Kbely, Čakovice, Vinoř, Satalice a nový název naší městské části od 1. 1. 2002 je Městská část Praha 19. Od 1. 11. 2007 však Čakovice spadají pod Městskou část Praha 18. Důvod vzniku obcí a městských částí opět sahá do historie a dává možnost občanům dané lokality spravovat si věci sami – přeneseně přes své zastupitele a dále dává možnost státu delegovat některé pravomoci na obec a následně na městkou část a to je výkon státní správy – úřady, které výkon přenesené působnosti vykonávají.

Posláním Městské části Praha 19 je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

 • Starosta: Pavel Žďárský
 • 1. Zástupce starosty: Ing. Vladimír Olmr
 • 2. Zástupce starosty: Ivana Šestáková
 • 3. zástupce starosty: Ing. Radek Petráň
 • Tajemník úřadu MČ: JUDr. Josef Nykles
 • Sekretariát: Hana Růžková

Organizační schéma ÚMČ Praha 19 podle organizačních míst

Městská část Praha 19 je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

Základní škola
http://www.skola-kbely.cz/
Albrechtická 732,
Praha 19 – Kbely, 197 00
IČO: 613 847 80
Telefon: +420 286 852 209
ředitel: Mgr. Bc. Květoslav Přibil pribil@skola-kbely.cz

 

Mateřské školy

Mateřská škola Letců,
http://www.mskbely.cz/
Letců 731
Praha 19 – Kbely, 197 00
IČO: 709 202 90
Telefon: +420 286 852 013
ředitel:Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS. reditel@msletcu.cz
———————————-
Mateřská škola Albrechtická,
http://www.msalbrechticka.cz
Albrechtická 598/2
Praha 19 – Kbely, 197 00
IČO: 712 943 68
Telefon: +420 283 883 237
Ředitelka: Lada Leiblováleiblovalada.msalb@seznam.cz

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely
197 00
ústředna: 284080811
GPS souřadnice: 50.1336984, 14.5472049
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Kancelář Starosty
Odbor Tajemníka
Odbor Občansko-správní
Odbor Živnostenský
Odbor Ekonomický
Odbor Majetku
Pracoviště CzechPoint
Podatelna

Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Železnobrodská 764
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Sociálních Věcí a Zdravotnictví

DOČASNÉ PŘESUNUTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ je dočasně přesunut z adresy Železnobrodská 764, na adresu Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely.

Městská část Praha 19
detašované pracoviště
Albrechtická 825/4 (vchod z ulice Železnobrodská)
Praha 9 – Kbely
197 00
Na této adrese se nachází následující odbory:
Odbor Výstavby
Odbor Životního Prostředí a Dopravy

4.1 Kontaktní spojení:

sídlo:
Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 97

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

sídlo:
Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 19-Kbely
197 00 Praha 97

4.3 Úřední hodiny:

Úřední hodiny úřadu, Semilská 43/1

Na dobu stanovené úřední hodiny si můžete telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na jiném jednání mimo své pracoviště. Kontakty na příslušné pracovníky viz telefonní seznam.

V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 30 minut před začátkem polední přestávky, nebo 30 minut před koncem pracovní doby.

PO 8:00 – 11:30 13:00 – 17:30
ÚT 8:00 – 11:30
ST 8:00 – 11:30 13:00 – 17:30
ČT 8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

Níže uvádíme úřední hodiny specializovaných pracovišť

MATRIKA

Vzhledem k vysokému zájmu o uzavření sňatků v úterý a ve čtvrtek, jsme nuceni upravit úřední hodiny na matrice:

PO 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 11:00   svatby
ST 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ČT 8:00 – 11:00   svatby
  svatby

OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY

Vážení klienti, prosíme vás, abyste v maximální možné míře pro obstarání občanského průkazu nebo cestovního dokladu využili jednoduché internetové objednání v našem rezervačním systému

Objednat se prostřednictvím internetu vám také mohou zajistit pracovnice podatelny při vaší osobní návštěvě ÚMČ Praha 19. Na základě internetového objednání budete odbaveni přednostně bez čekání a v čase, který si sami zvolíte.

Dovolujeme si zároveň upozornit, že klienti objednaní prostřednictvím internetu mají vždy přednost před neobjednanými. Zejména v období dovolených, při zvýšeném zájmu o cestovní doklady nelze zaručit, že příslušná přepážka stihne odbavit i neobjednané klienty. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE TAJEMNÍKA ÚŘADU MČ PRAHA 19 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým coronavirem SARSCoV-2:

Všem osobám se s účinností ode dne 29.11.2021 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,

a to ve všech vnitřních prostorách Úřadu MČ Praha 19.

Při vstupu do objektu úřadu prosím v zájmu svém i v zájmu okolí respektujte následující:

 • Klient bez zakrytých úst a nosu respirátorem FFP2/KN 95 nemůže být vpuštěn do prostor úřadu a odbaven.
 • Při vstupu do budovy prosím použijte dezinfekci rukou.
 • Dodržujte 2 metrové rozestupy.
 • Pracovník recepce či jiný zaměstnanec Vám pomůže s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu.
 • Vyčkejte na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před Úřadem a respektujte jeho pokyny.
 • Vstup klientů do Úřadu bude možný pouze tehdy, pokud nelze záležitost vyřešit venku, případně telefonicky či e-mailem.

 Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-mailu, kontakty: https://praha19.cz/urad/odbory/, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době – pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.

Dne 26.11.2021

JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

4.4 Telefonní čísla

ústředna : 284080811
Konkrétní telefonní čísla a e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky naleznete pod danými odbory a telefonní čísla i na stránce kontakty

4.5 Čísla faxu

fax: 284080815

4.6 Adresa internetové stránky

www.praha19.cz

adresa IPv4: 81.95.99.22
adresa IPv6: 2a02:4a8:ac24:128::99:22 ipv6 připraveno

Informace dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. prosince 2013 č. 982
Doménové jméno www.praha19.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.
Doménové jméno www.praha-kbely.cz je korektně zabezpečeno DNSSEC technologií.

www.praha19.cz WhoIS Info
www.praha19.cz DNS Info
Server Software: nginx
Hosting Company: Prague
Robots.txt: Found
Sitemap.xml: Found

4.7 Adresa elektronické podatelny

Elektronická podatelna Praha 19

podatelna@kbely.mepnet.cz

4.8 Další elektronické adresy

e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky pod danými odbory a na stránce kontakty

Název (ID) datové schránky
ji9buvp

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků):
číslo účtu: 9021-2000932309/0800

Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky:
číslo účtu: 19-2000932309/0800
Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků):
číslo účtu: 9021-2000932309/0800

Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky:
číslo účtu: 19-2000932309/0800

Fakturační údaje:

Městská část Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely
19700
IČ: 00231304
DIČ:CZ00231304

00231304

CZ00231304

8.2 Rozpočet

Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý a aktuální rok

2020
Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2020 – zveřejněno 17. 1. 2020
Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2020 a rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2025 (důvodová zpráva) zveřejněno 9. 3. 2020
Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2020 (formát .XLS) – zveřejněno 9. 3. 2020

Schválený rozpočet MČ Praha19 na rok 2020 (formát *.XLS) – zveřejněno 27. 3. 2020

Rozpočtová opatření březen 2020 – zveřejněno 6. 4. 2020
Rozpočtová opatření duben 2020 – zveřejněno 4. 5. 2020
Rozpočtová opatření květen 2020 – zveřejněno 2. 6. 2020
Rozpočtová opatření červen 2020 – zveřejněno 6. 7. 2020
Rozpočtová opatření červenec 2020 – zveřejněno 12. 8. 2020
Rozpočtová opatření září 2020 – zveřejněno 6. 10. 2020
Rozpočtová opatření říjen 2020 – zveřejněno 9. 11. 2020
Rozpočtová opatření listopad 2020 – zveřejněno 4. 12. 2020

2021

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

seznamy hlavních dokumentů viz bod 8.1

licenční smlouva viz bod 16

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace včetně poskytnutých informací jsou uvedeny pod odkazem „Výroční zpráva“ vždy k danému roku, viz bod 17.

Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky

Zveřejnění evidencí osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb.
Evidence osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR


V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Úřad městské části Praha 19 jako kontrolní orgán obecné informace o výsledku kontrolní činnosti.

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – INFORMACE O KONTROLÁCH


Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY – INFORMACE DLE USTANOVENÍ § 30 ODST.1 PÍSM. F) ZÁKONA Č. 201/2012 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městské části Praha 19 podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat do podatelny, která zajistí další postup dle zákona.

Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném odboru nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního i elektronického zařízení.

1. Písemně:

poštou:

Městská část Praha 19, (popř. příslušný odbor, kterému je podání adresováno),
Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

Osobně:

Podatelna Úřadu městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

2. Elektronicky:
prostřednictvím e-podatelny
(vždy u žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat.

Opravný prostředek lze podat písemně a to:
Poštou na adresu úřadu:
Městská část Praha 19, příslušný odbor, Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu elektronické podatelny.
Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

(způsob a místo, kde lze formuláře získat)
Běžné formuláře lze získat v podatelně úřadu MČ Praha 19, nebo z těchto stránek na stránce příslušného odboru v sekci ke stažení.

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí – http://portal.mpsv.cz/forms/
Formuláře na státní správa.cz – http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
Form.cz – archiv formulářů na českém internetu – http://www.form.cz/

(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Řešení životních situací na www.praha19.cz
Portál veřejné správy České republiky – www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz
Magistrát hl.m.Prahy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městská část Praha 19 jedná a rozhoduje

14.2 Vydané právní předpisy

nevydán žádný právní předpis

Městská část Praha 19 nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení. (viz. § 89 odst. 3 zákon č. 131/2000)


Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

15.1 Sazebník úhrad

sazebník úhrad
za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy).

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížností.
Usnesení MHMP 8/2018 č. j. 1031234/2018

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Městskou částí Praha 19 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 jsou k nalezení pod výroční zprávou za daný rok,
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014