Senioři dělají věnce...

V úterý 22/11/2022 v Ekocentru Prales proběhla radnicí připravená tradiční vánoční tvořivá ergoterapeutická dílna pro seniory. Mnoho místních seniorů dorazilo na toto plánované setkání, krom repro vánoční muziky jsme pro ně připravili velké množství materiálů nejen přírodních, leč byly zakoupeny i zdobící a aranžérské prvky k vytvoření různorodých vánočních dekorací + mnoho dalších možností – dle manuálních schopností návštěvníků … Více