1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor výstavby - Stavební úřad
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...
Detašované pracoviště
Albrechtická 825/4
(vchod z ulice Železnobrodská)
Praha 9 – Kbely,
tel.: 286 85 24 70
fax: 286 855 639

Stavební povolení, změny stavby, změny užívání stavby, kolaudace staveb, státní stavební dohled, havárie staveb, povolení reklamních zařízení, porušení stavebního zákona, územní rozhodnutí, silniční stavby (informace o rozsahu výkonu činností předají stavební úřady).

Ulehčete si práci s podáním žádosti o vyjádření pomocí jednoho webového formuláře snadno, hromadně a online pomocí služby UtilityReport


 

MAPOVÉ APLIKACE (územní plán, technická mapa, cenová mapa a spousta dalších)


Registr Subjektů Technické Infrastruktury – RSTI

umožňuje získat seznam síťařů včetně kontaktních údajů, způsobu podání žádosti, úředních hodin atp. Zajišťuje, aby informace o technické infrastruktuře byly vždy aktuální a dostupné z jednoho datového úložiště.
Tento registr byl sestaven ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) pro působnost stavebního úřadu hl. m. Prahy m.j. i ve spolupráci se stavebními odbory městských částí. Je to aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.

Ke stažení:

Odkaz na aktuální formuláře na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Bydlení je jednou z priorit. Praha se snaží ulehčit a urychlit proces výstavby nových bytů.
Jak konkrétně se jí to daří? Počet nově postavených bytů oproti posledním dvěma letům pomalu stoupá.