Městská část Praha 19
IČO: 00231304
Datová schránka : ji9buvp
podatelna@kbely.mepnet.cz
info@kbely.mepnet.cz
ústředna: 284 08 08 11

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků):
číslo účtu: 9021-2000932309/0800
Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky:
číslo účtu: 19-2000932309/0800

Úřední hodiny úřadu, Semilská 43/1

Na dobu stanovené úřední hodiny si můžete telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na jiném jednání mimo své pracoviště. Kontakty na příslušné pracovníky viz telefonní seznam.

Při vstupu do objektu úřadu je každý povinen při současné epidemiologické situaci dodržovat v zájmu svém i v zájmu okolí následující pravidla provozu:

  • Klient bez zakrytých úst a nosu rouškou či jinou ochranou nemůže být odbaven.
  • Klient použije dezinfekci rukou nebo jednorázové ochranné rukavice.
  • Je třeba dodržovat 2 metrové rozestupy.
  • Pracovník recepce či jiný zaměstnanec klientovi pomůže s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu.
  • Klient vyčká na pracovníka úřadu ve vyhrazeném prostoru před úřadem a bude respektovat jeho pokyny.

Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-mailu, kontakty: http://www.praha19.cz/– odbory, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době – pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
ÚT 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Objednaní klienti

ST 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
ČT 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Objednaní klienti

8:00 – 14:00

Objednaní klienti

Níže uvádíme úřední hodiny specializovaných pracovišť

jsou nepřetržitě v provozu po celou pracovní dobu úřadu, včetně přestávky na oběd.
V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce

PO 8:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 15:00
ST 8:00 – 18:00
ČT 8:00 – 15:00
8:00 – 14:00

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

PO 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
ST 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ČT 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 15 minut před začátkem polední přestávky, nebo 15 minut před koncem pracovní doby.

Vzhledem k vysokému zájmu o uzavření sňatků v úterý a ve čtvrtek, jsme nuceni upravit úřední hodiny na matrice:

PO 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 11:00   svatby
ST 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ČT 8:00 – 11:00   svatby
  svatby

Vážení klienti, prosíme vás, abyste v maximální možné míře pro obstarání občanského průkazu nebo cestovního dokladu využili jednoduché internetové objednání v našem rezervačním systému
 
Objednat se prostřednictvím internetu vám také mohou zajistit pracovnice podatelny při vaší osobní návštěvě ÚMČ Praha 19. Na základě internetového objednání budete odbaveni přednostně bez čekání a v čase, který si sami zvolíte.
 
Dovolujeme si zároveň upozornit, že klienti objednaní prostřednictvím internetu mají vždy přednost před neobjednanými. Zejména v období dovolených, při zvýšeném zájmu o cestovní doklady nelze zaručit, že příslušná přepážka stihne odbavit i neobjednané klienty. Děkujeme za pochopení.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 30 minut před začátkem polední přestávky, nebo 30 minut před koncem pracovní doby.

PO 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Objednaní klienti

ST 8:00 – 12:00  13:00 – 18:00
ČT 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00

Objednaní klienti

13:00 – 14:00

 Objednaní klienti