Úřední hodiny úřadu, Semilská 43/1

Na dobu stanovené úřední hodiny si můžete telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na jiném jednání mimo své pracoviště. Kontakty na příslušné pracovníky viz telefonní seznam.

V době od 12.00 do 13.00 zajišťuje příjem podání recepce úřadu tel.: 284 08 08 11

PO 8:00 – 11:30 13:00 – 17:30
ÚT 8:00 – 11:30
ST 8:00 – 11:30 13:00 – 17:30
ČT 8:00 – 11:30

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu kvalitního vyřízení Vaší žádosti můžeme vzhledem k administrativní náročnosti úkonu přijmout posledního žadatele 30 minut před začátkem polední přestávky, nebo 30 minut před koncem pracovní doby, proto je úřední doba úmyslně zkrácena o 30 minut, neboť poslední žadatel bude přijmut buď v 11:30 před začátkem polední přestávky, nebo v 17:30 před koncem pracovní doby.

Níže uvádíme úřední hodiny specializovaných pracovišť

Vzhledem k rozložení všech činností matričního úřadu a jejich zajištění v současných personálních možnostech a s ohledem na maximální časové možnosti pro přijímání klientů jsou na matrice ÚMČ Praha 19 stanoveny úřední hodiny pro veřejnost následovně:

PO 8:00 – 11:30  13:00 – 15:00
ÚT 8:00 – 11:00 sňatky
ST 8:00 – 11:30  13:00 – 15:00
ČT 8:00 – 11:00 sňatky
  sňatky

Výhodné je využít možnosti objednání na konkrétní termín a čas, nejlépe telefonicky na číslech 284 08 08 36 – pí Zdenka Podskalská, 284 08 08 38 – pí Jarmila Konrádová nebo na e-mailových adresách: podskalska.zdenka@kbely.mepnet.cz konradova.jarmila@kbely.mepnet.cz Při objednání prostřednictvím e-mailové komunikace je třeba vyčkat na potvrzení, případně akceptovat jiný nabídnutý termín. Objednaní klienti mají přednost před neobjednanými.


Vážení klienti, prosíme vás, abyste v maximální možné míře pro obstarání občanského průkazu nebo cestovního dokladu využili jednoduché internetové objednání v našem rezervačním systému

Objednat se prostřednictvím internetu vám také mohou zajistit pracovnice podatelny při vaší osobní návštěvě ÚMČ Praha 19. Na základě internetového objednání budete odbaveni přednostně bez čekání a v čase, který si sami zvolíte.

Dovolujeme si zároveň upozornit, že klienti objednaní prostřednictvím internetu mají vždy přednost před neobjednanými. Zejména v období dovolených, při zvýšeném zájmu o cestovní doklady nelze zaručit, že příslušná přepážka stihne odbavit i neobjednané klienty. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE TAJEMNÍKA ÚŘADU MČ PRAHA 19 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým coronavirem SARSCoV-2:

 Je vhodné si požadovanou záležitost předjednat a případné osobní jednání lze tímto zkrátit na dobu co možná nejkratší tak, že budete kontaktovat příslušného pracovníka prostřednictvím datové schránky ÚMČ, e-mailu, kontakty: https://praha19.cz/urad/odbory/, či se obrátit o informace na tel. linku 284080824, která je k dispozici v době – pondělí a středa: 8-18h, úterý, čtvrtek: 8-15h a pátek: 8-14h.

JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST – tento termín znamená, že po stanovenou dobu můžete navštívit budovu úřadu například pro jídlo z jídelního automatu, využít nápojový automat, nebo použít veřejnou toaletu, přijít si pro tiskoviny, navštívit knihovnu a další…

ÚŘEDNÍ HODINY – jsou stanovené hodiny, kdy můžete navštívit Vámi požadovaného úředníka.


Městská část Praha 19
IČO: 00231304
Datová schránka : ji9buvp
podatelna@kbely.mepnet.cz
info@kbely.mepnet.cz
ústředna: 284 08 08 11

Platby na základě smluv zejména nájemné (bytů, nebytových prostor, pozemků): číslo účtu: 9021-2000932309/0800
Ostatní platby zejména místní poplatky, správní poplatky, pokuty, hřbitovní poplatky: číslo účtu: 19-2000932309/0800