Pracovník vztahů k veřejnosti / Public Relations

Šárka Egrtová

E-mail:  Sarka.Egrtova@kbely.mepnet.cz,

Tel.: +420284080882

ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 19700, první patro vpravo, kancelář č. 100


Městská část Praha 19 (Kbely) má svoji vlajku, znak i logo

Logo

Základní grafický manuál značky městské části KBELY


Vlajka

List tvoří tři svislé pruhy, červený, bílý a červený, každý široký jednu šestinu délky listu a sedm vodorovných pruhů střídavě modrých a bílých. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Ilustrační obrázek

K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.


Znak

Popis znaku

Červeno-modře polcený štít, vpravo stříbrná vodárenská věž na koso postavená s osmi viditelnými černými okny, dvěma vchody a zlatým leteckým majákem na vrcholu. Vlevo tři stříbrná břevna.

Znak MČ Prahy 19 (Kbel) je možné užívat pouze po předchozím souhlasu Rady MČ Prahy 19. Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu (pokud se Rada MČ Prahy 19 neusnese jinak).

Žádost o souhlas se podává prostřednictvím odboru kancelář starosty, který tuto záležitost vyřizuje a též žadatele vyrozumí o výsledku.

Formuláře, náležitosti, doklady

písemná žádost (bez formuláře) s uvedením:

  • účelu užití znaku
  • v případě užití znaku na tiskoviny – datum vydání (konání akce) a množství tiskovin (příp. vzor)
  • v případě užití znaku na výrobek určený k prodeji se vyžaduje předložení vzorku, plánovaného množství a předpokládané prodejní ceny (dle ceny se vyměřuje výše úplaty za užití znaku)
  • V případě umístění znaku na webových stránkách je žadatel povinen umístit znak včetně odkazu na webovou prezentaci obce www.praha19.cz

Lhůta k vyřízení 30 dní

Barevná a výtvarná provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.

V případě schválení Radou MČ Prahy 19, bude žadateli poskytnut znak v grafickém formátu.

 

×
Přihlášení k odběru novinek
Přihlašte se k odběru novinek Městské části Praha 19