Máte možnost kromě přímých kontaktů níže, zavolat na recepci, kde Vás přepojí, nebo sdělí číslo – 284 08 08 11
V případě, že je pracovník v terénu na místním šetření a není k dispozici, volejte prosím sekterariát starosty 284 08 08 24 nebo 284 08 08 81.
Jméno Oddělení Telefon/E-mail Lokalita

Andělová Barbora DiS.

Odborný referent
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 75Andelova.Barbora@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vpravo, Kancelář č. 203

Bc. Báčová Michaela

Referentka OSVZ, zvláštní příjemce, parkovací průkazy, sociální pracovník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 45Bacova.Michaela@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764
Přízemí vpravo, Kancelář č. 8

Beneš Petr

Provozní technik
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 73Benes.Petr@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vpravo, Kancelář č. 201

Bíšková Vladimíra

Referentka Czech Point, podatelna, ověřování
Odbor občansko správní 284 08 08 53Biskova.Vladimira@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí - vestibul, Kancelář č. 05

Mgr. Brázdilová Michaela

Vedoucí odboru, Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 52Brazdilova.Michaela@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764
Přízemí vpravo, Kancelář č. 5

Březinová Kateřina

Referent oddělení prevence kriminality, přestupky, protidrogové prevence, obecně prospěšné práce, krizové řízení
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 84Brezinova.Katerina@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vlevo, Kancelář č. 111

Bc. Bujňáková Ingrid DiS.

Veřejný opatrovník, sociální pracovník-sociální kurátor, sociální pracovník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 44Bujnakova.Ingrid@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764
Přízemí vlevo, Kancelář č. 1

Buršík Tomáš

Informatik
Kancelář starosty 284 08 08 52Bursik.Tomas@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 214

Mgr. Čermák Radek

Referent oddělení dopravy, místní hospodářství
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 82Cermak.Radek@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
1. patro, Kancelář č. 1

Egrtová Šárka

Pracovník vztahů s veřejností
Kancelář starosty 284 08 08 82Egrtova.Sarka@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vpravo, Kancelář č. 100

Engelová Ivana

Kronikářka - historička
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 86kronika@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí - vestibul

Fišerová Vendulka

Hlavní účetní
Odbor ekonomický 284 08 08 27Fiserova.Vendulka@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 210

Havelková Monika

Vedoucí odboru
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 68Havelkova.Monika@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vpravo, Kancelář č. 226

Mgr. Hazlbauer Jan

podatelna@kbely.mepnet.cz

Hejzlar Michal

Stavební technik
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 852 470Michal.Hejzlar@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
Přízemí, Kancelář č. 2

Holeček Pavel

Referent oddělení dopravy
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 82Holecek.Pavel@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
1. patro, Kancelář č. 1

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Bezpečnostní ředitel, přestupky, obecně prospěšné práce
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 31Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Ing. Illa Zdeněk

Vedoucí odboru
Odbor ekonomický 284 08 08 29Illa.Zdenek@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 212

Janstová Eva

Administrativa
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 852 470Janstova.Eva@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
Přízemí, Kancelář č. 1

Ing. Jiřičková Dana

Oddělení kontroly
Odbor živnostenský 284 08 08 57Jirickova.Dana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro, Kancelář č. 205

Karbulka Pavel

Konrádová Jarmila

Matrikářka
Odbor občansko správní 284 08 08 38Konradova.Jarmila@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí vpravo, Kancelář č. 013

Mgr. Krejčí Veronika

Referent správy majetku
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 70Krejci.Veronika@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vpravo, Kancelář č. 202

Bc. Kronďáková Hana

Stavební technik
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 852 470Krondakova.Hana@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
Přízemí, Kancelář č. 3

Krupičková Eva

Místní poplatky a evidence hřbitova
Odbor ekonomický 284 08 08 28Krupickova.Eva@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 211

Kuřitka Jan

Informatik
Kancelář starosty 284 08 08 52Kuritka.Jan@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 214

Leiblová Kamila

Sekretariát
Kancelář starosty 284 08 08 24Leiblova.Kamila@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vlevo, Kancelář č. 107

Mgr. Majtner Daniel

Odborný referent, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 56 36Majtner.Daniel@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
1. patro, Kancelář č. 2

Maková Iveta

Sekretariát, úsek vzdělávání zaměstnanců, nábor nových zaměstnanců (výběrová řízení)
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 67Makova.Iveta@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vpravo, Kancelář č. 123

Mgr. Bc. Marek Tomáš

Referent Vodoprávního úřadu, vodní hospodářství, vyjadřování ke stavbám
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 56 36Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
1. patro, Kancelář č. 2

Marel Michal

Grafik, šéfredaktor časopisu Kbelák
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 734 789 978Marel.Michal@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
1. patro

Matějček Otakar

Vedoucí oddělení kontroly
Odbor živnostenský 284 08 08 56Matejcek.Otakar@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro, Kancelář č. 205

Müllerová Ivana

Hlavní pokladní
Odbor ekonomický 284 08 08 60Mullerova.Ivana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí vlevo, Kancelář č. 023

Bc. Novotná Zuzana DiS.

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 54Novotna.Zuzana@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764
Přízemí vpravo, Kancelář č. 6

Novotný Igor

Referent správy majetku
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 58Novotny.Igor@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vpravo, Kancelář č. 225

JUDr. Nykles Josef

Tajemník Úřadu MČ Praha 19
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 43Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Ing. Olmr Vladimír

Místostarosta
284 08 08 64Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vlevo, Kancelář č. 109

Olmrová Lada

Referentka předpisu nájemného
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 72Olmrova.Lada@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vpravo, Kancelář č. 224

Pavlátová Martina DiS.

Úsek personální a školství
Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení 284 08 08 50Pavlatova.Martina@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vpravo, Kancelář č. 102

Ing. Peterková Ivana

Vedoucí odboru
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 852 470Peterkova.Ivana@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
Přízemí, Kancelář č. 5

Podskalská Zdenka

Matrikářka
Odbor občansko správní 284 08 08 36Podskalska.Zdenka@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí vpravo, Kancelář č. 013

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Vedoucí odboru, zeleň, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 84Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
1. patro, Kancelář č. 3

Ing. Potůček Zdeněk

Odborný technik
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 284 08 08 71Potucek.Zdenek@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vpravo, Kancelář č. 224

Mgr. Procházková Pavlína

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 286 01 01 47Prochazkova.Pavlina@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764
Přízemí vpravo, Kancelář č. 6

Recepce

recepce
286 08 08 11
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí - vestibul

Růžková Hana

Sekretariát
Kancelář starosty 284 08 08 81Ruzkova.Hana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vlevo, Kancelář č. 107

Šestáková Ivana

Místostarostka
284 08 08 26Sestakova.Ivana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vlevo, Kancelář č. 105

Škopková Věra

Stavební technik
Odbor výstavby - Stavební úřad 286 852 470Skopkova.Vera@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
Přízemí, Kancelář č. 2

Skřivan Josef

kotelny
284 08 08 71Skrivan.Josef@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská
2PP, Kancelář č. 224

Sobotka Bohumil

Vedoucí odboru
Odbor občansko správní 284 08 08 30Sobotka.Bohumil@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí vpravo, Kancelář č. 012

Šťastný Ondřej

Pracovník prevence sociálně patologických jevů, recepce, ostraha osob a majetku
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Stastny.Ondrej@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764
Přízemí - recepce

Šťovíčková Růžena

Referentka Czech Point, podatelna, ověřování
Odbor občansko správní 284 08 08 44Stovickova.Ruzena@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí - vestibul, Kancelář č. 05

Toušková Dagmar

Fyzické osoby a Právnické osoby M - Ž
Odbor živnostenský 284 08 08 59Touskova.Dagmar@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 208

Vachová Zdeňka

Fyzické osoby a Právnické osoby A - L
Odbor živnostenský 284 08 08 54Vachova.Zdenka@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 209

Valentová Barbora

Referentka cestovních dokladů
Odbor občansko správní 284 08 08 34, 284 08 08 79Valentova.Barbora@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí vpravo, Kancelář č. 10

Vítovská Pavla

Referentka evidence obyvatel
Odbor občansko správní 284 08 08 37Vitovska.Pavla@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
Přízemí vpravo, Kancelář č. 06

Bc. Vocetka Pavel

Ing. Weinert Richard

Odborný referent, odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 84Weinert.Richard@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 825
1. patro, Kancelář č. 5

Žabová Dana

Vedoucí odboru
Odbor živnostenský 284 08 08 55Zabova.Dana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
2. patro vlevo, Kancelář č. 206

Ing. Zámyslická Ivana

Interní auditor
Kancelář starosty 284 08 08 63Zamyslicka.Ivana@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vpravo, Kancelář č. 125

Žďárský Pavel

Starosta
284 08 08 24Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz
Hlavní budova Semilská 43/1
1. patro vlevo, Kancelář č. 106