Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Vstupné: Ne
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:
Program
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 18. ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2022
5. Předkupní právo – pozemek pod garáží bez č.p./č.e. v osobním vlastnictví stojící na pozemku parc. č. 147 k.ú. Kbely, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřená správa Městské části Praha 19
6. Diskuse, vystoupení občanů
7. Závěr