Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – STŘEDA 22.03.2023

od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19:

Lidový dům – sál
Toužimská 244
Praha 9 – Kbely
197 00

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19

Program: 

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
  3. Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 19 na rok 2023
  4. Schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy
  5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy
  6. Odejmutí sloupů veřejného osvětlení z majetku svěřeného MČ Praha 19 do správy hl. m. Prahy
  7. Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s výhradou vlastnického práva
  8. Úprava stanovení odměny neuvolněného místostarosty
  9. Diskuse, vystoupení občanů
  10. Závěr