Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – STŘEDA 20.09.2023

od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.


S V O L Á V Á M  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19,

na středu 20.09.2023 od 17.00 hodin do sálu Lidového domu.

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
 3. Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2023
 4. Nápravná opatření z přezkoumání hospodaření MČ Praha 19 za rok 2022
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkových služebností na části pozemku parc. č. 1672/3, k. ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.
 6. Svěření majetku – dodatek č. 1 ke zřizovací listině Kbelská sportovní, příspěvková organizace
 7. Smlouva o spolupráci s FERI s.r.o.
 8. Zpráva o činnosti Finančního výboru
 9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 10. Diskuse, vystoupení občanů, různé
 11. Závěr

V Praze Kbelích 12.09.2023                                                     Pavel Žďárský, v. r.starosta MČ Praha 19


Místo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19:

Lidový dům – sál
Toužimská 244
Praha 9 – Kbely
197 00

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19

Ilustrační obrázek