Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI – STŘEDA 13.12.2023

od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. Zároveň starosta upozorňuje, že v souladu se zákonem svolává jednání zastupitelstva nejen pravidelně, ale dle potřeby a může svolat jednání mimořádné či upravit termín.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19:

Lidový dům – sál
Toužimská 244
Praha 9 – Kbely
197 00

Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha 19


S V O L Á V Á M

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19,

na středu 13.12.2023 od 17.00 hodin do sálu Lidového domu. 

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zastupitele
 3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
 4. Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2023
 5. Hospodaření v rozpočtovém provizoriu na začátku roku 2024
 6. Předkupní právo na prodej garáže
 7. Záměr prodeje bytového domu v ul. Borovnická č.p. 476, k.ú. Kbely, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 19
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou součásti distribuční soustavy – PREdistribuce a.s.
 9. Změna ÚPn – Zastřešení amfiteátru, revitalizace parku
 10. Změna ÚPn – Polyfunkční volnočasový areál Kbely – sever
 11. Schválení vyplacení jednorázové odměny za výkon činnosti řadovým členům poradních orgánů Rady MČ Praha 19 a Zastupitelstva MČ Praha 19 za rok 2023
 12. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – starosta
 13. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – místostarosta
 14. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – místostarostka
 15. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – neuvolněný místostarosta
 16. Stanovení mimořádných odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům – radní
 17. Aktualizace směrnice – Režim peněžních fondů
 18. Zpráva o činnosti Finančního výboru
 19. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 20. Diskuse, vystoupení občanů, různé
 21. Závěr

 V Praze Kbelích 5.12.2023

Ivana Šestáková, v. r.

místostarostka MČ Praha 19