Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Vstup se psy: Ne
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

S V O L Á V Á M

8. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19,
na středu 10. 4. 2024 od 17.00 hodin do sálu Lidového domu.

Program:
1. Zahájení
2. Projednání podnětu na změnu územního plánu 234/2019 – změna funkčního využití ploch Letiště Letňany – zástavba letňanského letiště
3. Diskuze, vystoupení občanů
4. Závěr

V Praze Kbelích 26. 3. 2024

Pavel Žďárský, v.r.
starosta MČ Praha 19

Vyvěšeno dne: 26. 3. 2024