Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Kostel sv. Alžběty Durynské, Praha 9 - Kbely
Webová stránka: ZDE
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

Cantabundus zpívá pro Ukrajinu

Kostel sv. Alžběty Durynské 27. března 2022 v 10.45 hodin

Program:
Anonym – A na zemi upokojení
Guido von Pogatschnigg – Cantate Domino
Dmitry Bortniansky – Tebe pojem
Albert Declerk – Pater noster
Itálie, 15. st. – Alta trinita Beata
Petr Eben – Oči všech se upírají, Dobrý a upřímný jest Pán
Johann Sebastian Bach – Jezu, Ty jsi moje síla
Wolfgang Amadeus Mozart – Jubilate Deo
Kinley Lang – Esto Les Digo
Ola Gjeilo – Ubi caritas
Jan Nowak – Benedictus Dominus

Cantabundus

Hlavním účelem našeho tělesa je účinkování na bohoslužbách ve farnosti Praha-Kbely. Členové sboru Cantabundus jsou nejen zpěváci, ale také hudebníci, kteří tvoří kapelu jejímž uměleckým vedoucím je Jiří Hochman. Sbor se také věnuje klasickému vícehlasému zpěvu pod taktovkou sbormistryně Andrey Čvančarové Houfkové. Mimo domovský kostel doprovází bohoslužby a poutě v širokém okolí. Pravidelně pořádá koncerty v domovském kostele, účinkuje při Noci kostelů, zúčastnil se sborových festivalů v Cholticích a České Lípě, soutěžního
festivalu Adventní a vánoční hudby v Praze a vystoupil v rámci Dnů evropského dědictví v Moravském Šternberku.

Кантабунд Співає для України

Церква Святої Єлизавети Дуринської 27 березня 2022 о 10.45

 

Програма 

анонімний                                      І на землі заспокоєння
Гвідо фон Погачніг                       Кантате Доміно
Дмитро Бортнианський               Тебе поняття
Альберт Деклерк                          Наш батько
Італія, XV століття                        Висока благословенна трійця
Петро Ебен                                    Очі всіх відмирають
                                                       Хороший і щирий Господь
Йоганн Себастьян Бах                  Ісусе, Ти моя сила
Вольфганг Амадеус Моцарт        Ювілей Део
Кінлі Ланг                                     Це кажуть
Ола ейло                                        де любов
Ян Новак                                       Благословенний Господь

Кантабунд

 Основною метою нашого тіла є дія на богослужіння в парафії Прага-Кбели. Членами хору Cantabundus є не тільки співаки, але і музиканти, які утворюють групу, художнім керівником якої є Георгій Хохман. Хор також присвячує себе класичному багатоголосому співу під акведуком хормейстера Андрія Чванчаревої Гоуфки. За межами домашньої церкви супроводжуються богослужіння і паломництва в широкому оточенні. Регулярно організовує концерти в домашній церкві, виступає на Ніці церков, бере участь у хорових фестивалях в Холтицях і Чеській Ліпі, конкурсному фестивалі адвентної та різдвяної музики в Празі і виступає в рамках Днів європейської спадщини в Моравському Штернберку.