Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Kostel sv. Alžběty Durynské, Praha 9 - Kbely
Vstupné: Předem - Dospělí 300 Kč | Senioři nad 65 let a studenti 200
Webová stránka: ZDE
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

Svědectví

pondělí 20. listopadu 2023 v 19 hod.
Kostel sv. Alžběty Durynské, Železnobrodská (Vrchlabská 41),
Praha 9 – Kbely

Ú Č I N K U J Í
O. Brousek ml. – umělecký přednes
K. Javůrková – lesní roh | J. Jouza, M. Vokáčová – housle
V. Beranová – viola | J. Dvořák – violoncello

P RO G R A M
W. A. Mozart, D. Šostakovič. Ukázky z knihy ‚Svědectví‘ – paměti
D. Šostakoviče – zaznamenal S. Volkov

V S T U P N É
Vstupné nutno uhradit předem na účet Komorního spolku Variace
č. ú. 2800721956/2010, VS 20112023 (v poznámce uveďte své jméno!)
Dospělí 300 Kč | Senioři nad 65 let a studenti 200 Kč. Případné dotazy: Dana Kratochvílová, tel. 606 712 190

www.variace.cz

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Ilustrační obrázek, text v článku