Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19 A DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SE USKUTEČNÍ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022.

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 81/2022

VOLIČSKÉ PRŮKAZY – při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde, než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy pro tyto volby nevydávají.

Oznámení o počtech podpisů na peticích od Registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 19 o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

1. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se podávají krajskému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy. Ve všech věcech týkajících se voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy se obracejte na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35, 11000 Praha 1, odbor živnostenský a občanskosprávní.

2. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 19 se podávají odboru kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 19, a to do 66. dne před konáním voleb, tj.
do úterý 19.7.2022 do 16.00 hodin.

Tajemník ÚMČ Praha 19 stanovuje osoby oprávněné převzít kandidátní listiny, jimiž jsou držitelé osvědčení o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb.

Kompletní informace na stránkách Ministerstva vnitra