Základní informace

Datum konání:
Čas konání:
Místo konání: Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Kbely – Praha 9
Vstupné: Ne
Vstup se psy: Ne
Bezbariérový přístup: Ano
Kategorie:
Přidat do kalendáře:

Zápis pro kbelské mateřské školy (MŠ Albrechtická /Albatros/ a MŠ Letců) se uskuteční v Lidovém domě Kbely, ul. Toužimská 244, Praha 9 – Kbely

ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2024/2025
7. května 2024 od 8.00 do 17.00 hodin

• Každá mateřská škola koná zápis SAMOSTATNĚ, pouze na stejném místě a ve stejném čase.
• Pokud se chcete ucházet o místo v obou MŠ, musíte podat do každé ŽÁDOST O PŘIJETÍ a EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE zvlášť.
• V den zápisu s sebou přinesete všechny příslušné dokumenty již vyplněné, včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte (na evidenčním listu).

VÝDEJ – GENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
• Prostřednictvím webové aplikace na stránkách mateřských škol bude možné od poloviny dubna 2024 vyplnit a vygenerovat přihlášku.
• Součástí přihlášky bude i evidenční list dítěte spolu s formulářem pro zprávu pediatra o řádném očkování dítěte.
• V případě, že zákonní zástupci dítěte nemají přístup k internetu ani možnost vytisknout si přihlášku, mohou požádat ve dnech určených jednotlivými mateřskými
školami, kde jim s vyplněním a vytištěním pomohou.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
www.msalbrechticka.cz  – 23. 4. 2024 od 14.00 do 17.00
www.msletcu.cz9. 4. 2024 od 14.00 do 17.00

Ilustrační obrázek, text v článku