1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor ekonomický
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 29
2. patro vlevo

Vedení účetnictví hlavní činnosti, fakturace, účetnictví vedlejší hospodářské činnosti (nájmy bytových a nebytových prostor), rozbory hospodaření, rozpočet, oddělení místních poplatků (za užívání veřejného prostranství, ze psů, z pobytu, ze vstupného), poplatky z vlastní činnosti (hřbitov, kultura), pokladna (výběr správních a místních poplatků), kontrola poplatků.

Databáze ztracených a nalezených psů