1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Bezpečnostní komise
Informace Členové
Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bezpečnostní (Usnesení č. 79/18/star.)

Bezpečnostní komise MČ Praha 19 je v souladu s ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, poradním a iniciativním orgánem Rady MČ Praha 19 v otázce bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů.

 

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19

 

bezpecnostni portal