1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Bezpečnostní rada a krizový štáb MČ Praha 19
Informace Členové

Na 1. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 4.11.2022 byla ustavena Bezpečnostní rada a Krizový štáb MČ Praha 19 (Usnesení č. 23/22/star.)

Bezpečnostní rada MČ Praha 19 (dále jen „bezpečnostní rada“) se zřizuje na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, (dále i jen krizový zákon). Funkční období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím zastupitelstva městských částí. Bezpečnostní rada je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu MČ Praha 19 ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění.
Bezpečnostní ředitel na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, předkládá starostovi, který je ze zákona (krizový zákon), předsedou bezpečnostní rady, a potažmo Radě, návrh na obsazení bezpečnostní rady v zákonném vymezení.

Jednací řád (náplň a činnost) komisí Rady městské části Praha 19

bezpecnostni portal