1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise kultury
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise kultury  (Usnesení č. 53/18/star.)

Komise kultury je iniciativním a poradním orgánem Rady MČ Praha 19 zejména v problematice organizování kulturně-společenských akcí pořádaných napříč městskou částí, například Knihovnou, Úřadem MČ Praha 19, Lidovým domem, seniory, či různými organizacemi nebo spolky.

Zveřejněné zápisy Komise kultury pro volební období 2018 – 2022

Komise kultury – Usnesení 2021

Informace únor – prosinec 2020

Informace Leden – říjen 2019

Zápis z jednání 14. 1. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19