1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise likvidační a škodní
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise likvidační a škodní (Usnesení č. 55/18/star.)

Likvidační a škodní komise dle Směrnice k pravidlům pro postup Likvidační a škodní komise při nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem posuzuje a navrhuje vyřadit nepotřebný, rozbitý, morálně zastaralý a neopravitelný majetek svěřený úřadu MČ Praha 19. Na základě protokolu návrhu na likvidaci, který obsahuje údaje o pořizovací ceně a datu nabytí včetně inventarizačních čísel, projedná LŠK možnosti dalšího uplatnění a případný odprodej nebo jeho likvidaci a dohlíží na fyzickou likvidaci. Předložené protokoly návrhu na likvidaci schvaluje Rada MČ Praha 19.

 

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19