1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise povodňová
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena povodňová komise (Usnesení č. 58/18/star.)

Povodňová komise řeší ochranu před povodněmi a dále zasedá v průběhu povodňových stavů s cílem minimalizace škod způsobených přechodném nárůstem hladiny na vodních tocích. Dále provádí min 1x ročně povodňové prohlídky dle vodního zákona a na jejich základě předcházet nebezpečným situacím (vyzývá např. vlastníky pozemků, na kterých se nachází koryta vodních toků k odstranění překážek ve vodním toku atd.), podílí se na povodňových plánech obcí atd.

 

Zveřejněné zápisy Komise povodňové pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 19.10. 2020

Zápis z jednání 24.10. 2019

Zápis z jednání 16.9. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19