1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise pro kroniku a historii
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise pro kroniku a historii (Usnesení č. 54/18/star.)

Komise pro kroniku a historii se zřídila na základě zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, který ukládá obci rozhodovat o zápisu do kroniky obce. Komise je poradním orgánem rady.

Náplň komise:
projednávání, připomínkování a předložení návrhu zápisu do kroniky za předchozí rok radě městské části
příprava článků, publikací a knih o dění ve Kbelích
organizace letopiseckých setkání
zpracování a posuzování historických podkladů pro detailní zmapování historie Kbel
spolupráce s archivy hl.m.Prahy
vytváření fotoarchivu městské části (sběrem historických fotografií od občanů, pořizováním)

 

Zveřejněné zápisy Komise pro kroniku a historii pro volební období 2018 – 2022

Informace k činnosti Komise pro kroniku a historii za období leden – listopad 2021

Souhrnné informace k činnosti Komise pro kroniku a historii k obnově poutní cesty Via Sancta (kapličky) za rok 2021

Souhrnné informace k činnosti Komise pro kroniku a historii k polepům autobusových zastávek za rok 2021

Zápis z jednání 23. 6. 2020

Informace k činnosti Komise pro kroniku a historii za období leden – listopad 2020

Informace k činnosti Komise pro kroniku a historii za období září – prosinec 2019

Informace k činnosti Komise pro kroniku a historii za období duben – srpen 2019

Zápis z jednání 20. 3. 2019

Zápis z jednání 4. 2. 2018

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19