1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise školství
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise školství (Usnesení č. 51/18/star.)

Komise je iniciativním a poradním orgánem rady Městské části. Věnuje se oblasti školství v naší městské části, jak základním, tak i mateřským školám, které jsou zřízeny Prahou 19. Dále spolupracuje s organizacemi z oblasti školství na území Prahy 19, které nejsou zřizovány městskou částí. Vyjadřuje se k obecným otázkám školství, které se dotýkají našeho území nebo občanů městské části a také k materiálům a podnětům týkajícím se školství od ostatních komisí Rady MČ Praha 19.

Zveřejněné zápisy Komise školství pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 14. 9. 2020

Zápis z jednání 3. 2. 2020

Zápis z jednání 2. 12. 2019

Zápis z jednání 21. 10. 2019

Zápis ze jednání 25. 6. 2019

Zápis z jednání 21. 5. 2019

Zápis z jednání 27. 3. 2019

Zápis z mimořádného setkání 27. 2. 2019

Zápis z jednání 6. 2. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19