1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise sportu
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise sportu (Usnesení č. 52/18/star.)

Komise sportu je poradní orgán rady MČ.
Průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti aktivit tělovýchovy a sportu.
Zabývá se stavem a potřebou tělovýchovných a sportovních zařízení v MČ. Iniciuje ochranu stávajícího potenciálu, který má v neziskových organizacích a institucích, zabývajících se nabídkou sportovních aktivit.
Iniciuje podporu aktivitám v oblasti tělovýchovy a sportu.

Zveřejněné zápisy Komise sportu pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 4. 2. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19