Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bezpečnostní (Usnesení č. 79/18/star.)

Bezpečnostní komise MČ Praha 19 je v souladu s ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, poradním a iniciativním orgánem Rady MČ Praha 19 v otázce bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů.

 

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19

 

bezpecnostni portal

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Žďárský Pavel

Předseda

284 08 08 24

Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 106

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Tajemník

284 08 08 31

Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Ing. Olmr Vladimír

Člen

284 08 08 64

Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 109

JUDr. Nykles Josef

Člen

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Biskup Leoš

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Hudeček Vladimír

Člen

Bc. Palo Ondřej

Člen

Ing. Měchura Jan

Člen

Váňa Petr

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Šťastný Ondřej

Člen

Stastny.Ondrej@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764

Přízemí – recepce

Mgr. Bc. Přibil Květoslav

Člen

734 751 307

pribil@skola-kbely.cz

Albrechtická 732

1. patro

Lorenc David

Člen

Mgr. Olič Vlastimil

Člen

Perlinger Josef

Člen

Mgr. Čermák Radek

Člen

286 85 01 82

Cermak.Radek@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 1