Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Bezpečnostní rada (Usnesení č. 56/18/star.)

Bezpečnostní rada MČ Praha 19 (dále jen „bezpečnostní rada“) se zřizuje na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, (dále i jen krizový zákon). Funkční období členů bezpečnostní rady je shodné s funkčním obdobím zastupitelstva městských částí. Bezpečnostní rada je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu MČ Praha 19 ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění.
Bezpečnostní ředitel na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, předkládá starostovi, který je ze zákona (krizový zákon), předsedou bezpečnostní rady, a potažmo Radě, návrh na obsazení bezpečnostní rady v zákonném vymezení.

bezpecnostni portal

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Žďárský Pavel

Předseda

284 08 08 24

Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 106

Ing. Olmr Vladimír

Místopředseda

284 08 08 64

Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 109

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Tajemník

284 08 08 31

Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Mgr. Voborská Milada

Členka

Ing. Biskup Michal

Člen

JUDr. Nykles Josef

Člen

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Bc. Palo Ondřej

Člen

npor. Ing. Rýpar Jiří

Člen

Biskup Leoš

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz