Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19  byl ustaven Finanční výbor 

Finanční výbor :
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části,
b) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a závěrečnému účtu městské části,
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.

Členy finančního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty městské části, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě městské části.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Petr Váňa

Předseda

Ing. Illa Zdeněk

Tajemník

284 08 08 29

Illa.Zdenek@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 212

Bohuslav Dubanský, MBA

Člen

Mgr. Lucie Pytlová

Člen

Vladimír Hudeček

Člen

Sylvia Bělová

Členka