Na 24. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 11.10.2019 byla ustavena Komise BK Černé ubytovny (Usnesení č. 79/18/Star)

Komise BK Černé ubytovny byla ustavena na 24. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 11.10.2019 usnesením č. 79/18/Star jako součást Bezpečnostní komise Rady Městské části Praha 19 jako její poradní orgán. Obsahem činnosti BK Černé ubytovny je hledání optimálního postupu k vyřešení problematiky takzvaných černých ubytoven na území Městské části Praha 19. Její hlavní snahou je získat zejména v legislativní oblasti nástroj k řešení problematiky černých ubytoven

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Předseda

284 08 08 31

Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Mgr. Kvapil Jaroslav

Tajemník

Mgr. Voborská Milada

Členka

Nečesaný Jaroslav

Člen

Lorenc David

Člen

Březinová Kateřina

Členka

284 08 08 84

Brezinova.Katerina@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 111

Šťastný Ondřej

Člen

Stastny.Ondrej@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Železnobrodská 764

Přízemí – recepce

JUDr. Želásko Petr

Člen

JUDr. Nykles Josef

Člen

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124