Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise bytová (Usnesení č. 50/18/star.)

Bytová komise je iniciačním a poradním orgánem Rady Městské části Praha 19 v oblasti bytového hospodářství. Projednává žádosti: – o přidělení bytové jednotky ve správě MČ Praha 19 (dále jen byt). Bytová komise provádí hodnocení přijatých žádostí, navrhuje RMČ přidělení jednotlivých volných bytů konkrétním žadatelům. Kontroluje, zda žadatel splňuje podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů o byt, stanovené Směrnicí o pronajímání bytů v domech ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 19, sleduje aktuálnost žádostí.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Ing. Olmr Vladimír

Předseda

284 08 08 64

Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 109

Havelková Monika

Tajemnice

284 08 08 68, 703 141 831

Havelkova.Monika@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vpravo, Kancelář č. 226

Haniak Tomáš

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Dubanský Bohuslav MBA

Člen

Ing. Fischer Robert

Člen