Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise dopravy (Usnesení č. 47/18/star.)

Komise dopravy je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části ve věcech dopravy. Přináší a zabývá se podněty k řešení dopravního značení, stavebních úprav komunikací, ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Vyjadřuje se k developerských záměrům. Svá stanoviska poskytuje Radě městské části k dalšímu jednání.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Biskup Leoš

Předseda

podatelna@kbely.mepnet.cz

Bílek Vladimír

Tajemník

Nevečeřal Miroslav

Člen

Dvořák Ivo

Člen

Ing. Pitra Pavel

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Mgr. Liberda Aleš

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Perlinger Josef

Člen

Ing. Měchura Jan

Člen

Vencl Jan

Člen

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Členka

286 85 01 84

Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 3

Mgr. Čermák Radek

Člen

286 85 01 82

Cermak.Radek@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 1

Bc. Vocetka Pavel

Člen