Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise likvidační a škodní (Usnesení č. 55/18/star.)
Likvidační a škodní komise dle Směrnice k pravidlům pro postup Likvidační a škodní komise při nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem posuzuje a navrhuje vyřadit nepotřebný, rozbitý, morálně zastaralý a neopravitelný majetek svěřený úřadu MČ Praha 19. Na základě protokolu návrhu na likvidaci, který obsahuje údaje o pořizovací ceně a datu nabytí včetně inventarizačních čísel, projedná LŠK možnosti dalšího uplatnění a případný odprodej nebo jeho likvidaci a dohlíží na fyzickou likvidaci. Předložené protokoly návrhu na likvidaci schvaluje Rada MČ Praha 19.
Jméno Telefon/E-mail Lokalita

JUDr. Nykles Josef

Předseda

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Novotný Igor

Tajemník

284 08 08 58, 733 733 148

Novotny.Igor@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vpravo, Kancelář č. 225

Ing. Illa Zdeněk

Člen

284 08 08 29

Illa.Zdenek@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 212

Buršík Tomáš

Člen

284 08 08 52

Bursik.Tomas@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 214

Olmrová Lada

Členka

284 08 08 72, 775 590 151

Olmrova.Lada@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vpravo, Kancelář č. 224

Žabová Dana

Členka

284 08 08 55

Zabova.Dana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 206

Ing. Zámyslická Ivana

Členka

284 08 08 63

Zamyslicka.Ivana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 125

Růžková Hana

Členka

284 08 08 81

Ruzkova.Hana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 107