Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena povodňová komise (Usnesení č. 58/18/star.)

Povodňová komise řeší ochranu před povodněmi a dále zasedá v průběhu povodňových stavů s cílem minimalizace škod způsobených přechodném nárůstem hladiny na vodních tocích. Dále provádí min 1x ročně povodňové prohlídky dle vodního zákona a na jejich základě předcházet nebezpečným situacím (vyzývá např. vlastníky pozemků, na kterých se nachází koryta vodních toků k odstranění překážek ve vodním toku atd.), podílí se na povodňových plánech obcí atd.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Žďárský Pavel

Předseda

284 08 08 24

Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 106

Ing. Olmr Vladimír

Místopředseda

284 08 08 64

Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 109

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Tajemník

284 08 08 31

Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Ing. Biskup Michal

Člen

JUDr. Nykles Josef

Člen

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Bc. Palo Ondřej

Člen

Ing. Měchura Jan

Člen

Ing. Peterková Ivana

Členka

286 852 470

Peterkova.Ivana@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

Přízemí, Kancelář č. 5

Březinová Kateřina

Členka

284 08 08 84

Brezinova.Katerina@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 111

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Členka

286 85 01 84

Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 3

npor. Ing. Rýpar Jiří

Člen

Biskup Leoš

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Bc. Vocetka Pavel

Člen

Mgr. Švec Rastislav

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Mgr. Bc. Marek Tomáš

Člen

286 85 56 36

Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 2