Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise pro kroniku a historii (Usnesení č. 54/18/star.)

Komise pro kroniku a historii se zřídila na základě zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, který ukládá obci rozhodovat o zápisu do kroniky obce. Komise je poradním orgánem rady.

Náplň komise:
projednávání, připomínkování a předložení návrhu zápisu do kroniky za předchozí rok radě městské části
příprava článků, publikací a knih o dění ve Kbelích
organizace letopiseckých setkání
zpracování a posuzování historických podkladů pro detailní zmapování historie Kbel
spolupráce s archivy hl.m.Prahy
vytváření fotoarchivu městské části (sběrem historických fotografií od občanů, pořizováním)

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Šestáková Ivana

Předsedkyně

284 08 08 26

Sestakova.Ivana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 105

Pavlátová Martina DiS.

Tajemnice

284 08 08 50

Pavlatova.Martina@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 102

JUDr. Nykles Josef

Člen

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Ing. Zámyslická Ivana

Členka

284 08 08 63

Zamyslicka.Ivana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 125

Růžková Hana

Členka

284 08 08 81

Ruzkova.Hana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 107

Perlinger Josef

Člen

Váňa Petr

Člen

podatelna@kbely.mepnet.cz

Marel Michal

Člen

734 789 978

Marel.Michal@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro