Na 18. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 19.7.2019 byla ustavena Pracovní komise pro rozvoj kbelského hřbitova
V současné době je téměř vyčerpaná kapacita urnových okének na našem hřbitově. S ohledem na tuto skutečnost zřídila Rada městské části Praha 19 Komisi pro rozvoj hřbitova, aby tento poradní orgán iniciativně hledal řešení nejen k navýšení počtu urnových okének, ale i ke zmodernizování a případnému rozšíření našeho hřbitova tak, aby byl i nadále důstojným místem posledního odpočinku. Komise tedy nechává své návrhy (nová kolumbária, místo pro setkávání, nové cesty) zpracovat do dokumentace, kterou následně studuje, provádí šetření na místě samém i připravuje podklady pro dotace, posuzuje studie i sleduje samotnou výstavbu a své poznatky a stanoviska předává radě městské části.
 

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

JUDr. Nykles Josef

Předseda

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Krupičková Eva

Členka

284 08 08 28

Krupickova.Eva@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 211

Ing. Illa Zdeněk

Člen

284 08 08 29

Illa.Zdenek@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 212

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Členka

286 85 01 84

Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 3

Ing. Peterková Ivana

Členka

286 852 470

Peterkova.Ivana@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

Přízemí, Kancelář č. 5

Havelková Monika

Členka

284 08 08 68, 703 141 831

Havelkova.Monika@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vpravo, Kancelář č. 226

Bílek Vladimír

Člen

Růžková Hana

Členka

284 08 08 81

Ruzkova.Hana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 107

Buršík Tomáš

Člen

284 08 08 52

Bursik.Tomas@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vlevo, Kancelář č. 214

Mgr. Čermák Radek

Člen

286 85 01 82

Cermak.Radek@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 1