Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise školství (Usnesení č. 51/18/star.)

Komise je iniciativním a poradním orgánem rady Městské části. Věnuje se oblasti školství v naší městské části, jak základním, tak i mateřským školám, které jsou zřízeny Prahou 19. Dále spolupracuje s organizacemi z oblasti školství na území Prahy 19, které nejsou zřizovány městskou částí. Vyjadřuje se k obecným otázkám školství, které se dotýkají našeho území nebo občanů městské části a také k materiálům a podnětům týkajícím se školství od ostatních komisí Rady MČ Praha 19.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Šorna Oto

Předseda

Pavlátová Martina DiS.

Zapisovatelka

284 08 08 50

Pavlatova.Martina@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 102

Šestáková Ivana

Členka

284 08 08 26

Sestakova.Ivana@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 105

Ing. Petráň Radek

Člen

Petran.Radek@kbely.mepnet.cz

Mgr. Bc. Přibil Květoslav

Člen

734 751 307

pribil@skola-kbely.cz

Albrechtická 732

1. patro

Mgr. Ptáčník Jaroslav DiS.

Člen

286 852 013

reditel@msletcu.cz

MŠ Letců

1. patro

Leiblová Lada

Členka

Mgr. Baťková Lenka

Členka

Kulhánková Jana

Členka

Kolaříková Vladimíra

Členka