Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise sportu (Usnesení č. 52/18/star.)

Komise sportu je poradní orgán rady MČ.
Průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti aktivit tělovýchovy a sportu.
Zabývá se stavem a potřebou tělovýchovných a sportovních zařízení v MČ. Iniciuje ochranu stávajícího potenciálu, který má v neziskových organizacích a institucích, zabývajících se nabídkou sportovních aktivit.
Iniciuje podporu aktivitám v oblasti tělovýchovy a sportu.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Haniak Tomáš

Předseda

podatelna@kbely.mepnet.cz

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Členka

286 85 01 84

Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 3

Ing. Olmr Vladimír

Člen

284 08 08 64

Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 109

Ing. Petráň Radek

Člen

Petran.Radek@kbely.mepnet.cz

Svoboda Miroslav

Člen

Šedivý Zdeněk

Člen

Vlas Hynek

Člen

Kučera Jan

Člen

Haniak Martin

Člen

Kačmařík Jiří

Člen

Karbulka Pavel

Člen

Ing. Potůček Zdeněk

Člen

284 08 08 71, 603 706 594

Potucek.Zdenek@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

2. patro vpravo, Kancelář č. 224