Na 44. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 13.5.2020 byla ustavena Komise Sucho Kbely 2020–2025 (Usnesení č. 544/20/BŘ )

Komise SUCHO Kbely 2020-2025 se zabývá poradní a iniciační činností v rámci přípravy a realizace koncepčních opatření udržení vody v krajině v rámci území MČ Praha 19. Důvodem zřízení komise je nutnost reakce na klimatickou změnu a s ní související změny v rozložení chodu srážek, projevující se dlouhými obdobími nedostatku srážek , způsobující sucho…
Komise se zabývá konkrétními dopady sucha na náš správní obvod. Dále řeší např. zlepšení hospodaření se srážkovými vodami – přednostně vsakovaní, hospodárné využívání atd.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Předsedkyně

286 85 01 84

Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 3

Mgr. Hrubčík Martin MBA

Místopředseda

284 08 08 31

Hrubcik.Martin@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 112

Mgr. Bc. Marek Tomáš

Tajemník

286 85 56 36

Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 2

JUDr. Nykles Josef

Člen

284 08 08 43

Nykles.Josef@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 124

Březinová Kateřina

Členka

284 08 08 84

Brezinova.Katerina@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 111

Holeček Pavel

Člen

286 85 01 82

Holecek.Pavel@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 1

Ing. Knotek Jaroslav

Člen

RNDr. Žitný Ladislav

Člen

Ing. Boubelík Jan

Člen