Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise výstavby a rozvoje (Usnesení č. 49/18/star.)

Rada městské části Praha 19, jako svůj iniciativní a poradní orgán, zřídila komisi výstavby a rozvoje, která se na svých jednáních zabývá stavební činností na území městské části Praha 19, tedy na katastrálním území Kbely. Členové komise jsou vybíráni a jmenováni z řad odborné veřejnosti. Připravovanou stavební činnost, ať už se jedná o stavby soukromého nebo veřejného sektoru, která je komisi předložena, projednává na svých jednáních, na která si komise často zve i navrhovatele. Kromě posuzování budoucích záměrů se komise zabývá také připomínkováním územně plánovací dokumentace, tedy územního plánu, ale také stavebních předpisů a v neposlední řadě komise pozorně sleduje výstavbu významných staveb v naší městské části, kde také provádí kontrolní šetření. Výsledky, zjištění, stanoviska, náměty a návrhy následně předkládá, jako doporučení, radě městské části Praha 19.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Ing. Knotek Jaroslav

Předseda

Ing. Peterková Ivana

Tajemnice

286 852 470

Peterkova.Ivana@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

Přízemí, Kancelář č. 5

Žďárský Pavel

Člen

284 08 08 24

Zdarsky.Pavel@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 106

Ing. Olmr Vladimír

Člen

284 08 08 64

Olmr.Vladimir@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vlevo, Kancelář č. 109

Ing. Aschenbrenner Petr

Člen

Ing. Bezemková Jana

Členka

286 852 470

Jana.Bezemkova@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

Přízemí, Kancelář č. 2

Dvořák Pavel

Člen

Ing. Joudová Věra

Členka

Mgr. Bc. Marek Tomáš

Člen

286 85 56 36

Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 2