Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise životního prostředí (Usnesení č. 48/18/star.)

Komise životního prostředí je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 19. Zabývá se podněty a návrhy občanů MČ a projednává opatření k ochraně životního prostředí a kultivaci veřejného prostoru. Posuzuje strategické koncepce a investiční záměry s významným dopadem na životní prostředí a své stanoviska a doporučení předkládá Radě MČ.

Jméno Telefon/E-mail Lokalita

Váňa Petr

Předseda

podatelna@kbely.mepnet.cz

Mgr. Majtner Daniel

Člen

286 85 56 36

Majtner.Daniel@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 2

RNDr. Žitný Ladislav

Člen

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Členka

286 85 01 84

Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz

Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)

1. patro, Kancelář č. 3

Egrtová Šárka

Členka

284 08 08 82

Egrtova.Sarka@kbely.mepnet.cz

Hlavní budova Semilská 43/1

1. patro vpravo, Kancelář č. 100

Rozsypal Vladislav DiS.

Člen

Ing. Řezníček Jan

Člen